Altın Oran, Altın Oran Nedir?

Altın oran, matematikte iki miktardan büyük olanın küçüğe oranı, miktarların toplamının miktarların büyük olanına oranı ile aynı ise buna altın oran denir. Altın oran, matematikte ve fiziksel evrende ezelden beri var olmasına rağmen, insanlar tarafından ne zaman keşfedildiğine ve kullanılmaya başlandığına dair kesin bir bilgi mevcut değildir. Altın oran hesabı 1,618 değerine denk gelmektedir.

Altın Oran Nedir?
Varlıkların bütünsel görüntüsünün parçaları ile uyum dengesini yakalamasını sağlayan matematiksel ve geometrik hesaplamaya altın oran adı verilmektedir. Bütünün parçaları arasındaki uyum, altın oran dengesine ne kadar yakınsa o kadar estetik görünmektedir. Evrende var olan her şey altın oran dengesi üzerine kurulmuştur.

 

Altın Oran Nerelerde Kullanılır?
Altın oran, sanat, matematik, mimari, mühendislik başta olmak üzere birçok alanda kullanılan bir hesaplama sistemidir. Temel dayanağı matematik ve geometriye dayandığı bilinen bir gerçektir. Matematik, sanat ve mimari gibi ölçülerin büyük önem taşıdığı bilim dallarında altın oran hesabı devreye girmektedir.
Altın oran göze hitap eden geometrik orandır. İnsan yüzünde de altın oran hesabına en fazla yakın olan göze daha hoş görünmektedir. Dünyada tüm milimetrik hesaplar, altın oran dengesiyle bağlantılıdır.
Sanatta ve güzellikte sağladığı uyum ile ön plana çıkan altın oran dengesi, bazı yüzlerin ve sanatsal yapıtların göze hoş görünmesini sağlamaktadır. Bu konuda bilimsel bilgiye sahip olan sanatçılar, eserleriyle dikkat çekmektedir.
Altın Oran Örnekleri ve Resimleri


Projeler / Fraktal Nedir? / Fibonacci Sayıları /  Nanoteknoloji / Nanoteknoloji Kullanım Alanları  / Biyo-Nanoteknoloji / Nanoteknolojinin Yararları

İnovasyon Nedir?

Proje Nedir?

Patent Nedir?

Biyotaklit Nedir?

Ergonomi Nedir?

İcat Nedir?

Prototip Nedir?

Teknoloji Nedir?

Nanoteknoloji Nedir?