Verimli Çalışmayı Engelleyen Tuzaklar, Ders Dinlemeyi ve Başarıyı Olumsuz Etkileyen Faktörler


 

Öğrencilerin ders çalışmasını, ders dinlemesini ve başarısını etkileyen bazı etmenleri aşağıda verdik. Dikkatlice okunduğunda çok yararlı olacaktır.

Þ Gözlerinizi yapamadıklarınıza çevirmek,

Þ Müzik eşliğinde çalışmak,

Þ Zorlanılan derslerin dışlanması,

Þ Aşırı kaygı (güvensizlik),

Þ Yatarak (uzanarak) çalışmak,

Þ Çalışma anında hayallere dalmak,

Þ Uzayıp giden telefon konuşmaları yapmak,

Þ Motivasyon noksanlığı, isteksizlik,

Þ Günlük ayrıntılara boğulmak,

Þ Çalışmayı tamamlamadan bırakmak,

Þ Amaçların özelliklerinin belirlenememesi,

Þ Arkadaşlara "hayır" diyememek,

Þ Televizyona takılıp kalmak,

Þ Dersler, konular hakkında yetersiz bilgi sahibi olmak,

Þ Düzenli tekrarlar yapmamak,

Þ Plansız, programsız çalışmak,

Þ Kendinizi başkalarıyla kıyaslamak,

Þ Zamanı denetleyememek,

Þ Çevrenizin sizden beklentilerinin yüksek olması,

Þ Sınav bilgi ve tekniklerini yeterince bilmemek,

Þ Çalışma anında uygun dinlenme aralıklarını vermemek,

Þ Yanlışlardan ders almamak, noksanları gidermemek,

Þ Çözümlenemeyen ailevi veya kişisel sorunlar içinde boğulmak,

Þ Fazla dışa açık olmak, yani oyun ve eğlence yerlerine gitmek.

Planlanmış bir çalışma başarıya giden en etkili yoldur.               
Reklamlar

   

Paylaş

Sponsor Bağlantılar

 

Üretken Olmak 

Tasarlamak

Olumlu Düşünme

Okuma Nedir?

Nedir Bu Hedefsizlik?

Nasıl Bilim Adamı Olunur?

Düşünmeyi Bilmiyoruz!

Problem Çözme

Başarılı Olmak 

Modelleme (Örnek Alma)

Farkındalık

Sınıfta Etkili Ders Dinleme

Kişisel Başarının Anahtarı

Edison Gibi Nasıl Not Tutulur?

Bilim İnsanı Olabilmek...

Etkili ve Verimli Ders Çalışma 

Okulda Başarı Taktikleri

Başarıyla İlgili Sözler

Yaratıcılık

Etkinlik Örneklerinin Önemi

Haydi İnovasyon Yapalım!

Albert Einstein’dan Sözler ve Öneriler

Beyin Geliştirmek İçin Öneriler

İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt