Müzisyenler, Ünlü Müzisyenlerin Hayatı

Müzisyen, çalgı çalabilen veya müzikal yetenek sergileyen sanatçıdır. Müzik besteleyen, icra eden veya orkestra yöneten kişiler müzisyen olarak kabul edilir. Çalgı çalabilen müzisyenlere çalgıcı da denir. Müzisyenler tek başlarına çalışabilecekleri gibi grup veya orkestra üyesi de olabilirler.

Müzik ile uğraşmak kişiyi toplum içinde, iletişim, işbirliği, grup koordinasyonu ve sosyal bütünlük gibi evrimsel fonksiyonları içerir. Aynı zamanda beyinde, algılama, duygu, öğrenme, öğretme ve hafıza gibi bütün zihinsel fonksiyonlarını faaliyete geçiren çok yönlü bir iştir.

 

Wolfgang A. Mozart

Burçin Büke

 

Richard Wagne

Fazıl Say

 

İdil Biret

Johann Sebastian Bach

Erman Verda

 

Pyotr Ilyıç Çaykovski

Ludwig Van Beethoven

Mercan Dede

 

Frederic Chopin

Franz Schubert

Robert Schumann

Richard Wagner

 

Tuncay Yılmaz

 

Müzisyen olmak yetenek ve aynı zamanda sabır ve emek gerektiren bir olgudur. Ancak bazı durumlarda yeteneğin olması yerine çok fazla emek vermek de müzisyen olma hedefine sizi ulaştırabilir. Yani yetenek olmadan da fazla çalışarak iyi bir müzisyen olabilirsiniz. Bir enstrüman çalmak da zorunlu değildir. Besteler icra ederek müzisyen olabilirsiniz. Bundan dolayı müzisyen olmak için birçok koşulun yanında önemli olarak sürekli çalışmak ve kendini geliştirmek gerekir.

Türk Müzisyenler / Çağdaş Sanat Akımları / Kübizm / Empresyonizm / En Değerli 10 Tablo / Ünlü Ressamların Ünlü Eserleri / Karakalem Çalışmaları

Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler