Osmanlı Padişahları Sıralı Listesi, Osmanlı Padişahları Kronolojik Sıralaması, Osmanlı Padişahları Listesi

1. I. Osman (1300-1324) (Osman Gazi) 24 yıl.
2. Orhan (1324-1360) (Orhan Gazi) 36 yıl.
3. I. Murat Hüdavendigâr (1360-1389) (29 yıl.
4. Yıldırım Beyazıt (1389-1402) 13 yıl.
Fetret devri (1402-1413). Yıldırım'ın oğulları arasındaki kavgada I. Mehmet Çelebi diğerlerine üstün geldi. Yenilen oğulları padişahtan sayılmaz ama bir süre hüküm sürmüşlerdir.
Süleyman Çelebi 7 yıl 10 ay hükümranlığı sürdü.
Musa Çelebi Rumeli’de 3 yıl 6 ay hükmetti.
Mustafa Çelebi
5. Mehmet Çelebi (1413-1421) 8 yıl.
6. II. Murat (1421-1451) Tahta iki kez çıkmıştır. 1421-1444 arası birinci dönem 23 yıl. Sonra 2 yıl oğlu Fatih Sultan Mehmet. 30 yıl. 1446-1451 arası ikinci dönem 5 yıl.
Yükselme Devri
7. Fatih Sultan Mehmet (1444-1481) Tahta iki kez çıkmıştır. 1444-1446 yıllarında birinci dönem 2 yıl. Daha sonra yine babası II. Murat. 1451-1481 arası ikinci dönem 30 yıl.
Fatih Camii onun adına yapıldı.
8. II..Beyazıt (1481-1512) 31 yıl
9. Yavuz Sultan Selim (I. Selim) (1512-1520) 8 yıl.
10. Kanuni Sultan Süleyman (I. Süleyman) (1520-1566) 46 yıl
İstanbul Süleymaniye Camii onun adına yapıldı.

 

Duraklama Devri
Kanuni zamanında birinci Viyana kuşatmasından sonra duraklama devrine girildi.
11. II. Selim (1566-1574) 8 yıl.
Edirne Selimiye Camii onun adına yapıldı.
12. III. Murat (1574-1595) 21 yıl.
13. III. Mehmet (1595-1603) 8 yıl.
14. I. Ahmet (1603-1617) 14 yıl.
Sultanahmet Camii onun adına yapıldı.
15. I. Mustafa (1617-1618) (Deli Mustafa) Tahta iki kez çıkmıştır. III: Mehmet'in oğlu. 1622-1623 ikinci dönemidir. Akli dengesi yerinde değildi. Toplam 2 yıl padişahlık yaptı.
16. II. Osman (1617-1622) (Genç Osman) 5 yıl. I. Ahmet'in oğlu. Öldürülen ilk padişah.</p>
17. IV. Murat (1623-1640) 17 yıl. I. Ahmet'in oğlu. Çocuk yaşta padişah oldu.
18. I. İbrahim (1640-1648) (Deli İbrahim) 8 yıl. I. Ahmet'in oğlu.
19. IV. Mehmet (1648-1687) (Avcı Mehmet) 39 yıl. I. İbrahim'in oğlu.
20. II. Süleyman (1687-1691) 4 yıl. I. İbrahim'in oğlu.
21. II. Ahmet (1691-1695) 4 yıl. I. İbrahim'in oğlu.
22. II. Mustafa (1695-1703) 8 yıl. Babası IV. Mehmet.
Gerileme Devri
II. Mustafa zamanında 1699 Karlofça Antlaşması ile gerileme devri başladı.
23. III. Ahmet (1703-1730) 27 yıl. Babası IV. Mehmet, Lale Devri
24. I. Mahmut (1730-1754) 24 yıl. Babası II. Mustafa
25. III. Osman (1754-1757) 4 yıl. Babası II. Mustafa
26. III. Mustafa (1757-1774) 17 yıl. Babası III. Ahmet
27. I. Abdülhamit (1774-1789) 15 yıl. Babası III. Ahmet
28. III. Selim (1789-1807) 8 yıl. Babası III.Mustafa, Nizam-ı Cedid Ordusu'nun kuruluşu
29. IV. Mustafa (1807-1808) 1 yıl. Babası I. Abdülhamit
30. II. .Mahmut (1808-1839) 31 yıl. Babası I. Abdülhamit, 1826 Vaka-yı Hayriye, Yeniçeri Ocağının kaldırılması.
1839 Tanzimat Fermanı
31. Abdülmecit (1839-1861) 22 yıl. Babası II. Mahmut
32. Abdülaziz (1861-1871) 10 yıl. Babası II. Mahmut
33. V. Murat (1876) 3 ay. Babası Abdülmecid. Padişah olmak istemiyordu. Padişah iken aklını yitirdi.
34. II. Abdülhamit (1876-1909) 33 yıl. Babası Abdülmecid.
Birinci Meşrutiyet, Plevne Savaşı, İstibdad dönemi, İkinci Meşrutiyet, İttihad ve Terakki dönemi,
35. V. Mehmet Reşat (1909-1918) 9 yıl. Babası Abdülmecid.
1. Dünya Savaşı, İşgal dönemi ve yıkılış
36. VI. Mehmet Vahdettin (1918-1922) 4 yıl. Babası Abdülmecid. İstanbul işgal edildikten ve Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra bir İngiliz gemisi ile ülkeyi terk etti.


Osmanlı Padişahları / Osmanlı Padişahlarının Ölüm Nedenleri / Osmanlı'da En Güçlü Sultanlar