Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Nanoteknoloji Nedir?

Nereden Yazdırıldığı: gelisenbeyin.net
Kategori: Bilim ve Teknoloji
Forum Adı: Bilim ve Teknik
Forum Tanımlaması: Bilimle İlgili Tüm Konular
URL: http://www.gelisenbeyin.net/forum/forum_posts.asp?TID=4035
Tarih: 26-Ocak-2020 Saat 23:47
Program Versiyonu: Web Wiz Forums 9.50 - http://www.webwizforums.com


Konu: Nanoteknoloji Nedir?
Mesajı Yazan: gelisenbeyin
Konu: Nanoteknoloji Nedir?
Mesaj Tarihi: 28-Temmuz-2010 Saat 00:44
Sözlük Anlamı:

Nano kelimesi Yunanca nannos kelimesinden gelir ve “küçük yaşlı adam veya cüce” demektir. Günümüzde nano, teknik bir ölçü birimi olarak kullanılır ve herhangi bir birimin milyarda biri anlamını taşır. Genellikle metre ile birlikte kullanılır. Nanometre, 1 metrenin milyarda biri ölçüsünde bir uzunluğu temsil eder (yaklaşık olarak ard arda dizilmiş 5 ila 10 atom).

Teknoloji kelimesi ise yine Yunanca tekhné ve logia kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Tekhné el işi veya sanat, logia ise bir konunun çalışılması olarak tercüme edilebilir. Teknoloji genellikle çevre üzerinde kontrol sağlamak amacıyla araç yaratılması olarak tanımlanır. Başka bir anlamla ise teknolojiyi, bilimsel metodların ticari amaçlar için kullanılması olarak yorumlayabiliriz.


Genel tanım :


Nanoteknoloji, çok genel tanımıyla, istisnai şekilde küçük (yaklaşık atom boyutlarında) yapıların ticari bir amaca hizmet edebilecek şekilde düzenlenmesidir. Başka şekilde tanımlamak gerekirse: Maddeler üzerinde 100 nanometre ölçeğinden küçük boyutlarda gerçekleştirilen işleme, ölçüm, modelleme ve düzenleme gibi çalışmalar nano-teknoloji çalışmaları olarak nitelenir.
Nanoteknoloji adı verilen ve atomlar veya molekülleri tek tek alıp hassas şekilde birleştirerek her istenen ürünü elde etmek olarak tanımlayabileceğimiz bu teknolojinin temeli, doğadaki atomik dizilimi taklit etme ilkesine dayanıyor.


Nanoteknolojide de atomlar veya moleküller tek tek alınıp hassas şekilde birleştirilerek istenen ürün elde edilir. Tıpkı yap-boz oyununda parçaların birleştirilerek istenen şeklin oluşturulması gibi, nanoteknolojide de atomlar veya moleküller tek tek alınıp hassas şekilde birleştirilerek istenen ürün elde edilir. Bilindiği gibi bütün maddeler atomlardan oluşmuştur.

Özelliklerini de atomlarının dizilişlerinden alırlar. Atomları hareket ettirebilecek boyutlarda aletler geliştirilebildiği takdirde, doğadaki atomik dizilim taklit edilerek her şey kopyalanabilir. Çünkü maddeleri farklı kılan; en küçük birim olan atomların dizilişlerindeki çeşitliliktir. Atomları hareket ettirebilecek bir teknoloji de bu çeşitliliğe bir ölçüde ulaşabilir. Sözgelimi kömür moleküllerindeki atomları düzenleyebilirsek aynı moleküllerin farklı bir dizilimi olan elmas elde edebiliriz.

Genel olarak söylenecek olursa, nanoteknoloji maddeyi dolaylı olarak atom boyutuna yani “nano-boyutuna” indirgeme işidir. Bir başka ifadeyle nanoteknoloji teknolojinin, büyüklüğü metrenin 100 milyon ile 1 milyarda biri arasında değişen malzemelerin üretimi, montajı ve kullanımı ile ilgilenen koluna verilen isimdir.

Nanoteknoloji, atomları tek tek kullanarak, yalnızca çalışabilen değil, iş gören, makro dünyada olmayan niteliklere sahip aygıtların üretilmesini ve kullanılmasını amaçlayan bir alandır.

Nanoteknolojinin yüksek potansiyeli, Kuantum fiziğinin kanunları sayesinde açığa çıkmaktadır. Bu aşamada kuantum fizik yasaları devreye girer ve optik, elektronik, manyetik depolama, hesaplama, katalist ve diğer alanlarda yeni uygulamalara olanak sağlar.


Maddeler nano boyutta farklı davranışlar gösterir. Olağan halde elektriği ve ışığı iletmeyen maddelerin, nano boyutta tam tersi özellikler göstermesi ve olağan boyutta sert olmayan maddelerin nano boyutta elmastan bile sert bir davranış göstermelerinin anlaşılması, günümüzde nanoteknolojiyi gündeme getirmiştir. Malzemeler nano boyutta küçültüldüğü zaman, normalde görmediğimiz yeni üstün özelliklerin ortaya çıkması ; böylece üretilen nanoteknoloji ürünlerinin daha dayanıklı, daha hafif ve daha hassas özellikle donatılmış olması günümüzde nanoteknolojiyi ilgi odağı haline getirmiştir.


Nanoteknoloji uzmanları, çevredeki canlıları örnek alarak çalışmalarında onlardaki özelliklerden faydalanırlar. Bu açıdan virüsler hareket kabiliyetleri, gizlenme stratejileri ve bilgi saklayıp bu bilgiyi kopyalayabilme özellikleriyle nanoteknolojide ideal örnek canlılardır.


Nanoteknoloji de çevremizdeki tüm teknolojik gelişmeler gibi Allah’ın insanoğlunun hizmetine verdiği ve hayatımızı fazlasıyla kolaylaştıran ve gelecekte çok daha fazla alanda yararlanabileceğimiz nimetlerden biridir. Allah’ın yarattığı her şeyde olduğu gibi nanoteknoloji de Allah’a şükretmek için bir vesiledir. Yüce Allah’ın nimetlerinin çeşitliliği bir ayette şöyle haber verilir:

"Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız, onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. " (Nahl Suresi, 18)
(alıntı harun yahya nano teknoloji mucizesi)


-------------
http://gelisenbeyin.net">
Gelişimin adresi...Cevaplar:
Mesajı Yazan: zaman
Mesaj Tarihi: 20-Şubat-2014 Saat 15:39
Nano teknoloji nedir?
Nano nano metrik bir sistemin içinde bir ölçü birimi olarak kullanılır ve milyarda bir anlamına gelmektedir. "Nano" kelimesi Yunancadan ve Latinceden alınmış bir sözcüktür ve anlamı cüce demektirnano teknoloji
Nano bilim ve nano teknolojinin tam manasıyla bir tanımı bulunmamakla birlikte genel görüşe göre 1-100 nanometre boyutlarda maddelerin anlaşılması, kontrol edilmesi ve atomsal seviyede değiştirilip işlevsel hale getirilmesi olarakta tanımlanabilir.
nano teknoloji ölçü olarak nanometre adı verilen(kısa şekli nm) bir ölçme birimini kullanılır. Her bir ölçüde 1 milyar nm vardır. Her bir nm sadece üç ile 5 atom genişliğindedir yani ortalama bir insan saç kalınlığından yaklaşık 40,000 kez daha küçüktür.
Nano teknoloji nerlerde kullanılır?
1- malzeme ve imalat Sektörü
2- Nano Elektronik ve Bilgisayar Teknolojileri
3- Tıp ve Sağlık Sektörü
4- Havacılık ve uzay Araştırmaları
5- Çevre ve Enerji
6- Bioteknoloji ve Tarım
nano teknoloji günümüzde ki hedefleri nelerdir?
1- Molekülleri ve atomları değiştirerek yeni, ideal, önceden planlanmış maddeler üretmek.
2- Moleküllerin önceden planlanmış şekilde kendi kendilerini çoğaltmasını sağlamak.
3- Moore yasasının ön gördüğünden daha hızlı bir ilerlemeye erişebilmek.
4- Canlı ve cansızların bir arada ki işlevselliğini arttırmak.
Nano teknolojinin faydaları nelerdir?
Nano teknoloji sayesinde daha az yer kaplayan, daha az enerji harcayan ürünler daha az maliyetle daha fazla üretilebilmektedir.
Sözlükte Nano teknoloji ne anlama gelmektedir?
Madde atomik veya moleküler boyutta incelenerek yepyeni özelliklerinin açığa çıkarılması.


-------------
http://gelisenbeyin.net">
Doğru yerdesiniz...
gelisenbeyin.net'tesiniz...Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.50 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2007 Web Wiz - http://www.webwizguide.com