gelisenbeyin.net Ana Sayfa
Forum Anasayfası Forum Anasayfası > Eğitim Dünyası > Eğitim Öğretim
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar
  SSS SSS  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

Neden Düşünme Eğitimi?

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
gelisenbeyin Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici
Simge
gelişime dair ne varsa.. Yahya KARAKURT

Kayıt Tarihi: 01-Ocak-2006
Konum: Istanbul
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 4739
  Alıntı gelisenbeyin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Neden Düşünme Eğitimi?
    Gönderim Zamanı: 20-Eylül-2012 Saat 18:58
Neden Düşünme Eğitimi?

Düşünme insanın doğuşu ile başlayan, sonraki süreçte doğrudan veya dolaylı
olarak geliştirilebilen insana özgü niteliktir. İşte bu düşünebilme ayrıcalığından dolayı
diğer canlılardan farklı olarak kendisi üzerine düşünmeye başlaması ile insan var
oluşunun anlamını ve nedenini fark edebilmiş ve bu yolda edindiği bilgiler ona kendi
geleceğini belirleyebilme, hak ve imkânını tanımıştır.

İnsanın, çoğu zaman yeterince önem vermeden, alışkanlık üzere yerine getirdiği
düşünme faaliyeti, çeşitli şekillerde ortaya çıkar. Günümüzde en çok kabul gören tarifi
ile düşünme; bir sonuca varmak amacıyla bilgileri, kavramları incelemek, karşılaştırmak
ve aralarında ilişkiler kurarak başka düşünceler üretmek işlemidir. Bu işlemlerin
neticesinde ortaya çıkan zihinsel ürüne de “düşünce” denir.

1980’li yıllardan itibaren öğretmenler ve akademisyenler arasında düşünme
becerilerinin eğitimi konusunda yoğun bir ilgi ve artan bir çalışma mevcuttur. Bu
çalışmaların farklı tür ve düzeylerde yer aldıkları görülmektedir. Çalışmalar 1 ve 2. sınıf
düzeyine kadar inebilmektedir. Yirminci yüzyılın sonuna kadar bu durum problem
çözme ve karar verme gibi temel becerilerin geliştirilmesinde yerini almış ve bu tür
becerilerin bazılarının ilköğretim programlarına eklenebileceği fikri de kabul görmüştür.
Düşünme becerileri çeşitlendikçe bunların öğretim programlarına eklenmesi
güçleşmiştir. Çünkü belirli konu alanı bilgisi olan bu programların düşünme
becerileriyle ilişkilendirilmesi ve tamamının gerçekleştirilebilmesi zorlaşmaktadır. Bu
güçlükten dolayı, belirli bir konu alanı bilgisi olmayıp temele düşünme becerilerini alan
bir program amacına daha fazla hizmet eder niteliktedir. Eğitimciler arasında, düşünme
becerilerinin özel olarak hazırlanmış programlarla geliştirebileceği inancı da hâkimdir.
Bu çalışmaların sadece öğrenciler üzerinde değil, okul yöneticileri ve personeli üzerinde
de etkili olduğu görülmüştür.

Düşünme Eğitimi Öğretim Programı, öğrencilerin düşünme becerilerini
geliştirmekle kalmayıp, yaşam koşulları içinde var oluşunun anlamını ve nedenini fark
etmesine ve kendi geleceğini belirleyebilmesine imkân tanımaktadır. Öğrencilerimiz
hızla değişen bu dünyada yalnız kendi kültür çevreleri ile değil, medya ve sanal evrenle,
küreselleşen dünya ile çevrelenmiş bulunmaktadırlar. Yalnızca çocukların oyunlarında   6
ve oyuncaklarında son elli yıl içindeki değişimleri izlemek bile bu mesafenin boyutu
hakkında kolaylıkla bir fikir vermektedir.

Öğrencilerimiz çizgi filmlerin, elektronik oyuncakların, bilgisayar oyunlarının,
televizyonun kısaca görsel dünyanın çekiciliği tarafından kuşatılmıştır. Bu kuşatmaya
sınır koymak, yasaklamak sorunu çözmeyip ilgiyi daha da artırabilir. Öğrencilere
yaşadıkları dünyayı sorgulayan ve sağlıklı değerlendirmeler yapabilecek bir zihinsel
alışkanlık kazandırmak, onları çeşitli etkileri kendi başlarına değerlendirecek biçimde
donatmak zorundayız. Bunun yolu ise düşünme eğitiminden geçmektedir.
Kaynak: Düşünme eğitimi öğretim Programı Meb

Gelişimin adresi...
Yukarı Dön
gelisenbeyin Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici
Simge
gelişime dair ne varsa.. Yahya KARAKURT

Kayıt Tarihi: 01-Ocak-2006
Konum: Istanbul
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 4739
  Alıntı gelisenbeyin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20-Eylül-2012 Saat 19:21
Düşünme eylemi; düşünen insan, düşünülen dünya ve düşünme içeriği olan bilgi
üçlemesinde gerçekleşir. Bu açıdan bakıldığında Program düşünme eylemini insan,
dünya ve bilginin birbiriyle ilişkileri bağlamında ele almaktadır.

Bu üçü içinde aktif olan öge insandır. Dünya ise düşünülen her şeyin var olduğu
alandır. Üzerine düşündüğümüz her olay, olgu, nesne ve diğer insanlar dünyanın
içerisindedir. Bilgi ise insan ve dünya arasındaki ilişkinin bir ürünüdür. İnsanın dünya
ile olan ilişkisi bilgisine bağlıdır. Program’daki insan ögesi becerilerini geliştirmeyi
amaçladığımız kişidir.

İnsan, dünya ve bilgi bir konu alanı bilgisi değil, düşünmenin gerçekleştiği bir
ilişkiler öbeğidir. Program ile öğrenciye kazandırılacak becerilerin her bir sonucu bir
bilgi olarak değerlendirilebilir. Becerilerin işe koşulduğu içerikler ise dünyanın ortaya
koyduğu, özne, nesne, olay, olgu, boyut ve koşullardır. Bunların arasında bağlantıyı
kavramlarla kuran ise insanın kendisidir.

Bu üçlü yapıda insan, dünya ve bilgiyi; dünya, insan ve bilgiyi; bilgi de insan ve
dünyayı etkileyerek değiştirir. İnsan, dünya ve bilgi arasındaki en güçlü bağ bilme
eylemi ile kurulur. Bilmek herhangi bir yapıyı kavramsal alan ile ilişkilendirmektir.
İnsanın dünya ile olan ilişkisi bilmek, anlamak ve kavramak içinse insan dünya ile
ilişkisini birtakım düşünme becerileri ile kurar. Bu beceriler seçme, karar verme,
alternatif, amaç-araç, benzerlik-farklılık ve ölçüt belirleme, gerekçelendirme, varsayım
oluşturma, soru-cevap formüle etme, şartları göz önünde bulundurma vb.dir. İnsan
sosyal, psikolojik bir varlık olduğundan, düşünme eylemini ve davranışlarını çoklu
neden-sonuç ilişkisi içinde değerlendirmek gerekmektedir.   İnsan dünya ile bağını
yargılama, değerlendirme ve karar verme yetisi ile kurar. Kültürel, tarihsel ve toplumsal
bir varlık olan insanın dünya ile bağının kuruluşunda en önemli unsur değerlerdir.   

Program’da somut olarak yer alan değer, beceri ve kavramların işe koşulması
Sokrat’ın “Kendini Bil!” arayışına bir adımdır. Bu arayış eleştirel düşünme, yaratıcı
düşünme ve özenli düşünme becerileri ile temellendirilmiştir. Bu üç beceri eş zamanlı
ve birbirini tamamlayarak gerçekleşmektedir.

Gelişimin adresi...
Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.50 [Free Express Edition]
Copyright ©2001-2008 Web Wiz