gelisenbeyin.net Ana Sayfa
Forum Anasayfası Forum Anasayfası > Teknoloji ve Tasarım > Dökümanlar
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar
  SSS SSS  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

Atatürkçülük Konuları

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
gelisenbeyin Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici
Simge
gelişime dair ne varsa.. Yahya KARAKURT

Kayıt Tarihi: 01-Ocak-2006
Konum: Istanbul
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 4739
  Alıntı gelisenbeyin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Atatürkçülük Konuları
    Gönderim Zamanı: 25-Ağustos-2011 Saat 13:34
ATATÜRKÇÜLÜK KONULARININ ÜNİTELERE DAĞILIMI

2488 SAYILI TEBLİĞLER DERGİSİ’NDE YAYINLANAN ATATÜRKÇÜLÜK KONLARININ ÜNİTELERE DAĞILIMI

KONULAR

ATATÜRK'ÜN HAYATI
* Öğrenim hayatı
* Askerlik hayatı
* Siyasi hayatı

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Atatürk'ün hayatıyla ilgili olguları kavrayabilme
Davranışlar:
1. Atatürk'ün öğrenim hayatıyla ilgili olguları açıklama.
2. Atatürk'ün askerlik hayatıyla ilgili olguları açıklama.
3. Atatürk'ün siyasi hayatıyla ilgili olguları açıklama

AÇIKLAMALAR
Öğretim programının "Mustafa Kemal'in Hayatı" bölümünün alt başlıkları. "A. Atatürk'ün Hayatı", "B. Atatürk'ün Kişiliği ve Özellikleri" olarak düzenlenecek, bu hedef ve davranışlar "Atatürk'ün Hayatı" konusunda kazandırılacaktır.
"Öğrenim hayatı" işlenirken, Atatürk'ün bitirdiği okullarda aldığı eğitimin onun üzerindeki etkilerinden söz edilmelidir.
"Askerlik hayatı" işlenirken, Atatürk'ün Trablusgarp ve Birinci Dünya savaşlarındaki başarıları üzerinde durulmalı, Kurtuluş Savaşı'nın başkumandanı olduğu belirtilmelidir.
"Siyasi hayatı" işlenirken, Atatürk'ün siyasi yönünün Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde ön plana çıktığı; Temsil Heyeti Başkanı, TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı olarak siyasi hayatını sürdürdüğü belirtilmelidir.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR

ATATÜRK'ÜN KİŞİLİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
* Vatan ve Millet sevgisi
* Mantıklı ve gerçekçi oluşu
* Yaratıcı düşüncesi
* İdealist oluşu
* İleri görüşlülüğü
* Önder oluşu
* İnkılapçılığı
* Birleştirme ve bütünleştirme gücü

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Atatürk'ün kişiliğini ve özelliklerini analiz edebilme.
Davranışlar:
1. Atatürk'ün kişiliğini ve özelliklerini örneklerle açıklama.
2. Atatürk'ün kişiliği ile hayatındaki olgular arasındaki ilişkileri kurma

AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar. "Mustafa Kemal'in Hayatı" bölümünde "Atatürk'ün kişiliği ve özellikleri" başlığı altında ele alınarak kazandırılacaktır.

Atatürk'ün kişiliği ve özellikleri örneklerle açıklanmalı, konular Atatürk'ün görüşleri ve sözleriyle zenginleştirilerek verilmelidir.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR

ATATÜRK'ÜN DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN OLUŞUMUNU HAZIRLAYAN ETKENLER
* Aile çevresi ve öğrenim hayatı
* 20. Yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durum
Siyasi durum
Ekonomik durum
Sosyal ve kültürel durum
Askeri durum
* Bağımsızlık ihtiyacı

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Atatürk'ün düşünce sisteminin oluşumunu hazırlayan etkenleri kavrayabilme
Davranışlar:
1. Atatürk'ün düşünce sisteminin oluşumunda, ailesinin ve öğrenim hayatının etkisini açıklama.
2. Atatürk'ün düşünce sisteminin oluşumunda, Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve askeri durumunun etkisini açıklama.
3. Atatürk'ün düşünce sisteminin oluşumunda, Avrupa'da meydana gelen gelişme ve değişmelerin etkisini açıklama.
4. Atatürk'ün düşünce sisteminin oluşumunda, yerli ve yabancı düşünürlerin etkisini açıklama.

AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri" bölümünde "Atatürk'ün Düşünce Sisteminin Oluşumunu Hazırlayan Etkenler" başlığı altında kazandırılacaktır.

Konu işlenirken: Atatürk'ün düşünce sisteminin oluşumunda, aile çevresinin öğrenin hayatının, öğretmenlerin etkileri belirtilmeli; yerli ve yabancı düşünürlerin, Fransız İhtilali ile ortaya çıkan fikirlerin, Avrupa'da bilim ve teknik alanında meydana gelen gelişmelerin etkileri üzerinde durulmalıdır. Ayrıca Osmanlı Devleti'ni çöküşten kurtarmak için yapılan ıslahatın ve ortaya çıkan düşünce akımlarının (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık) da Atatürk'ün düşünce sisteminin oluşumunda etkili olduğu belirtilmelidir. Atatürk'ün, ülkenin içinde bulunduğu durumları kurtarılması için çözüm yolları aradığı ve Birini Dünya Savaşı'nın sonunda vatanın bütünlüğü ile milletin bağımsızlığının tehlikeye düşmesi üzerine harekete geçtiği ve millet düşüncesini esas aldığı, hedefinin millet egemenliğine dayanan bir milli devlet kurmak olduğu açıklanmalıdır.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Atatürkçü düşünce sistemini kavrayabilme
Davranışlar:
1. Atatürkçü düşünce sisteminde yer alan ana düşünceleri söyleme
2. Atatürkçü düşünce sisteminde yer alan ana düşünceleri açıklama.

AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri" bölümünde "Atatürkçü Düşünce Sistemi" başlığı altında kazandırılacaktır.

Konu işlenirken; Türk milletinin bu gün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olmasının, devlet yönetiminde millet egemenliğinin esas alınmasının aklın ve bilimin rehberliğinde Türk Kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılmasının Atatürkçü düşünce sisteminde yer alana ana düşünceler olduğu belirtilmeli ve açıklanmalıdır.
   __________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR

* Atatürkçülüğün tanımı ve önemi

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Atatürkçülüğün önemini değerlendirebilme.
Davranışlar:
1. Atatürkçülüğün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için önemini açıklama.
2. Atatürkçülüğün, Türk milleti için bir çağdaşlaşma modeli olduğunu açıklama.

AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri" bölümünde "Atatürkçü Düşünce Sistemi" başlığı altında kazandırılacaktır.

Konu işlenirken; Atatürkçülüğün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temeli ve aynı zamanda bir çağdaşlaşma modeli olduğu örneklerle açıklanmalıdır.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR

* Atatürkçülüğün nitelikleri
Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur. Temelinde milli kültürümüz ve evrensel değerler vardır.
Akla ve bilime dayanır.
Bir bütündür. Yabancı siyasal akımlardan ve ideolojilerden kaynaklanmış değildir. Atatürk'e özgüdür.

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Atatürkçülüğün niteliklerini analiz edebilme
Davranışlar
1. Atatürkçülüğün niteliklerini açıklama.
2. Atatürkçülük ile akılcılık ve bilimsellik arasındaki ilişkileri kurma

AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri" bölümünde "Atatürkçü Düşünce Sistemi" başlığı altında kazandırılacaktır.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE YER ALAN TEMEL FİKİRLERİ KAPSAYAN BAZI KONULAR

* Kadının Türk toplumundaki yeri, Türk kadın hakları
Sosyal hakları
Siyasal hakları

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Türk kadının sosyal ve siyasal haklarını değerlendirebilme
Davranışlar:
1. Türk kadınlarının Atatürk döneminde elde ettiği sosyal ve siyasi hakları açıklama.
2. Türk kadınlarının Atatürk döneminde elde ettiği hakları önceki dönemlerle karşılaştırma
3. Türk kadınlarının Atatürk döneminde elde ettiği hakların Türk toplumunun çağdaşlaşmasındaki önemini açıklama.

AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının "Cumhuriyet Dönemi" bölümünde yer alan "Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi" konusunda kazandırılacaktır.

Konu işlenirken Türk kadınının söz konusu hakları birçok Avrupa ülkesinden daha önce almış olduğu örnekler verilerek açıklanacaktır.

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Atatürk'ün çağdaşlaşma konusundaki düşüncelerini değerlendirebilme
Davranışlar:
1. Atatürk'ün kişiliğinin Türk toplumunun çağdaşlaşmasındaki önemini açıklama.
2. Atatürk'ün çağdaşlaşma konusundaki düşüncelerini açıklama.
3. Türk toplumu için çağdaşlaşmanın önemini açıklama
   
AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının "Cumhuriyet Dönemi" bölümünde "Çağdaşlaşma" başlığı altında ilk konu olarak ele alınıp kazandırılacaktır.

Konu, Atatürk'ün görüşleriyle ve sözleriyle zenginleştirilerek verilmelidir.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR

* Milli tarih Türk tarihinin köklü ve zengin oluşu Medeni ve birleştirici tarih görüşü

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Atatürk'ün milli tarihimize verdiği önemi değerlendirebilme
Davranışlar:
1. Atatürk'ün Türk tarih ile ilgili yaptığı/ yaptırdığı çalışmaları açıklama.
2. Cumhuriyetten önceki tarih anlayışıyla, Atatürk dönemindeki tarih anlayışını karşılaştırma

AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının "Cumhuriyet Dönemi" bölümünde yer alan "Eğitim ve Kültür Alanında İnkılap Hareketleri" konusunda kazandırılacaktır.

Konu, Atatürk'ün görüşleriyle ve sözleriyle zenginleştirilerek verilmelidir.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR

* Milli eğitim
Eğitim politikası
Milli olmalı, çağdaş olmalı, Laik olmalı

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Atatürk'ün milli eğitimle ilgili görüşlerini kavrayabilme
Davranışlar:
1. Atatürk döneminde eğitimin dayandığı esasları açıklama
2. Atatürk'ün milli eğitimle ilgili görüşlerini açıklama

AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının "Cumhuriyet Dönemi" bölümünde yer alan "Eğitim ve Kültür Alanında İnkılap Hareketleri" konusunda kazandırılacaktır.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR

ATATÜRK İLKELERİ

* Atatürk ilkelerinin amacı

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Atatürk ilkelerinin amacını analiz edebilme
Davranışlar:
1. Atatürk ilkeleri ile Türk toplumunun çağdaşlaşması arasındaki ilişkileri bulma
2. Atatürk ilkeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gelişmesi arasındaki ilişkileri bulma

AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri" bölümünde "Atatürk İlkeleri" başlığı altında kazandırılacaktır.

Konu işlenirken; Atatürk ilkelerinin amacının, Türk toplumunu aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak, milli kültür değerlerimizi geliştirmek, milli birlik ve beraberlik içerisinde onurlu ve mutlu bir şekilde yaşatmak ve ayrıca güçlü bir Türkiye meydana getirmek olduğu açıklanmalıdır.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR

* Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri
Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur. Bir bütün oluşturmaktadır. Dinamik bir yapıya sahiptir.

Türk toplumunun çağdaşlaşmasını amaçlamaktadır.

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerini kavrayabilme
Davranışlar:
1. Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerini açıklama.
2. Atatürk ilkeleri ile Atatürkçü düşünce sistemi arasındaki ilişkileri açıklama.

AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri" bölümünde "Atatürk İlkeleri" başlığı altında kazandırılacaktır.

Konu işlenirken; Atatürk ilkeleri ile Atatürkçü düşünce sistemi arasındaki ilişkiler de örneklerle açıklanmalıdır.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR

* Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esaslar
Milli tarih bilinci Vatan ve millet sevgisi, Milli dil, Bağımsızlık ve özgürlük, Milli egemenlik, Milli kültür, Çağdaşlaşma ideali Türk Milleti bilinci, Vatanın bütünlüğü, milli birlik ve beraberlik

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esasları analiz edebilme
Davranışlar:
1. Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esasların neler olduğunu açıklama.
2. Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esasların önemini açıklama.

AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk ilkeleri" bölümünde "Atatürk İlkeleri" başlığı altında kazandırılacaktır.

Konular, Atatürk'ün görüşleriyle ve sözleriyle zenginleştirilerek verilmelidir.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR

* Cumhuriyetçilik ilkesi
Cumhuriyetin tanımı, Cumhuriyetçilik ilkesinin dayandığı esaslar
Devlet ve yönetim şekli olması, Egemenliğin millete ait olması, Halkın kendi kendini yönetmesi, Meclisin varlığının önemli olması, demokrasiyi esas alması
   
HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Cumhuriyetçilik ilkesini analiz edebilme
Davranışlar:
1. Cumhuriyetçilik ilkesinin dayandığı esasları açıklama.
2. Cumhuriyetçilik ilkesi ile demokrasi arasındaki ilişkileri açıklama.

AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri" bölümünde "Atatürk İlkeleri" başlığı altında kazandırılacaktır.

Konular, Atatürk'ün görüşleriyle ve sözleriyle zenginleştirilerek verilmelidir.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR

* Türkiye Cumhuriyeti'nin nitelikleri
Gücünü milletten alması, İnsan haklarına saygılı olması, Atatürk milliyetçiliğine bağlı olması,
Demokratik olması
Laik olması, Sosyal bir hukuk devleti olması, Milli ve üniter bir devlet olması

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliklerini analiz edebilme
Davranışlar:
1. Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliklerini sıralama.
2. Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliklerini açıklama.

AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri" bölümünde "Atatürk İlkeleri" başlığı altında kazandırılacaktır.

Konular, Atatürk'ün görüşleriyle ve sözleriyle zenginleştirilerek verilmelidir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin bu niteliklerinin değiştirilemeyeceği de vurgulanmalıdır.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR

* Cumhuriyetçiliğin Türk toplumuna sağladığı faydalar
Devlet ve vatandaş ilişkilerini en iyi şekilde düzenlemesi, Milletin devlet yönetiminde söz sahibi olması, Vatandaşların hak, hürriyet ve görevlerini en iyi şekilde düzenlemesi

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirebilme
Davranışlar:
1. Cumhuriyet yönetiminin diğer yönetimlerden farklı olan yanlarını açıklama.
2. Cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydaları örneklerle açıklama
   
AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri" bölümünde "Atatürk ilkeleri" başlığı altında kazandırılacaktır.

Konular, Atatürk'ün görüşleriyle ve sözleriyle zenginleştirilerek verilmelidir.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR

* Türkiye Cumhuriyetinin Türk gençliğine emanet edilmesi, Gençliğin güç kaynağı olması, Türk gençliğinin görevleri

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk gençliğine emanet ettiğini kavrayabilme.
Davranışlar:
1. Türk gençliğinin, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görevlerini açıklama.
2. Atatürk'ün, Türk gençliğiyle ilgili sözlerin- den örnekler verme


AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri" bölümünde "Atatürk ilkeleri" başlığı altında kazandırılacaktır

Konu işlenirken; Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nden yararlanılarak Türk gençliğinin görevleri vurgulanmalıdır.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR

* Cumhuriyet yönetimine yönelik iç ve dış tehdit

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Cumhuriyet yönetimine yönelik iç ve dış tehditleri kavrayabilme
Davranışlar:
1. Cumhuriyet yönetimini hedef alan tehditlerin neler olduğunu açıklama.
2. Cumhuriyet yönetimini hedefleyen tehditlere karşı Türk vatandaşlarına düşen görevlerin neler olduğunu açıklama.

AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri" bölümünde "Atatürk ilkeleri" başlığı altında kazandırılacaktır

Konu işlenirken; Cumhuriyet yönetimini hedefleyen tehditlere örnekler verilmeli, Türkiye Cumhuriyeti'ni korumanın milli bir görev olduğu vurgulanmalı, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşatılmasını istediği belirtilmelidir.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR

* Milliyetçilik ilkesi Atatürk milliyetçiliğinin dayandığı esaslar

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Milliyetçilik ilkesini analiz edebilme.
Davranışlar:
1. Milliyetçilik ilkesinin niteliklerini açıklama.
2. Anayasada yer alan Türk vatandaşlığı anlayışı ile Atatürk milliyetçiliği arasındaki ilişkiyi açıklama.
   
AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri" bölümünde "Atatürk ilkeleri" başlığı altında kazandırılacaktır

Konular, Atatürk'ün görüşleriyle ve sözleriyle zenginleştirilerek verilmelidir.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR

* Milli birlik ve beraberliğin anlamı
Milli birlik ve beraberliğin; Sosyal gücün gelişmesine katkısı, Siyasi gücün gelişmesine katkısı, Askeri gücün gelişmesine katkısı, Ekonomik ve teknolojik gücün gelişmesine katkısı

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Milli birlik ve beraberliğin anlamını analiz edebilme
Davranışlar:
1. Milli birlik ve beraberliğin Türk toplumuna sağladığı yararları örneklerle açıklama.
2. Milli birlik ve beraberliğin milli güç öğeleriyle ilişkisini açıklama.

AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri" bölümünde "Atatürk ilkeleri" başlığı altında kazandırılacaktır

Konular, Atatürk'ün görüşleriyle ve sözleriyle zenginleştirilerek verilmelidir.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR

* Milli birlik ve beraberliği güçlendiren unsurlar
Milli eğitim, Milli kültür, Dil, tarih, kültür ve ülkü birliği, Misak-ı Milli Türklük şuuru, Manevi değerler

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Milli birlik ve beraberliği güçlendiren unsurları kavrayabilme
Davranışlar:
1. Milli birlik ve beraberliği güçlendiren unsurları sıralama.
2. Milli birlik ve beraberliği güçlendiren unsurları açıklama.

AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri" bölümünde "Atatürk ilkeleri" başlığı altında kazandırılacaktır

Konular, Atatürk'ün görüşleriyle ve sözleriyle zenginleştirilerek verilmelidir.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR

* Atatürk milliyetçiliğinin Türk toplumuna sağladığı faydalar
Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasındaki etkisi
Türk inkılabının başarıya ulaşmasındaki etkisi
Milli kültürün gelişmesine katkısı
Çağdaş uygarlık yolunda ilerleme ve gelişmeye katkısı

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Atatürk milliyetçiliğinin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirebilme.
Davranışlar:
1. Atatürk milliyetçiliğiyle milli kültürün gelişmesi arasındaki ilişkiyi açıklama.
2. Atatürk milliyetçiliğiyle çağdaşlaşmak arasındaki ilişkiyi açıklama.
3. Atatürk milliyetçiliğinin Türk toplumuna sağladığı faydaları örneklerle açıklama.

AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri" bölümünde "Atatürk ilkeleri" başlığı altında kazandırılacaktır
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR

* Halkçılık ilkesi
Halkçılık ilkesinin dayandığı esaslar Milli egemenliğin ve demokrasinin dayanağı olarak halkçılık
Halkçılık ilkesinin gerektirdiği ekonomik haklar ve görevler
   
HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Halkçılık ilkesini analiz edebilme
Davranışlar:
1. Halkçılık ilkesinin dayandığı esasları açıklama.
2. Halkçılık ilkesi doğrultusunda devlete ve bireylere düşen görevleri ayırt etme.

AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri" bölümünde "Atatürk ilkeleri" başlığı altında kazandırılacaktır

Konular, Atatürk'ün görüşleriyle ve sözleriyle zenginleştirilerek verilmelidir.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR

* Halkçılık ilkesinin Türk toplumuna sağladığı faydalar
Kanun önünde eşitlik, Devlet hizmetlerinin yurdun her tarafına götürülmesi

Herkesin devlet yönetiminde söz sahibi olması, Hak arama yollarının herkese açık olması

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Halkçılık ilkesinin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirebilme
Davranışlar:
1. Halkçılık ilkesinin Türk toplumuna sağladığı faydaları açıklama.
2. Halkçılık ilkesi ile demokrasi arasındaki ilişkiyi açıklama.

AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri" bölümünde "Atatürk ilkeleri" başlığı altında kazandırılacaktır
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR

* Devletçilik ilkesi
Devlet tanımı, Atatürkçü düşüncede devlet ve fert ilişkileri, Atatürkçü düşüncede devletin başlıca görevleri

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Devletçilik ilkesini analiz edebilme
Davranışlar:
1. Devletin görevlerini açıklama.
2. Atatürkçü düşünce sisteminde devlet ve fert ilişkilerini açıklama.
3. Devletçilik ilkesine göre devlet ve özel teşebbüs arasındaki ilişkileri açıklama.

AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri" bölümünde "Atatürk ilkeleri" başlığı altında kazandırılacaktır

Konular, Atatürk'ün görüşleriyle ve sözleriyle zenginleştirilerek verilmelidir.
Ayrıca devletin görevleri işlenirken özellikle ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki görevlerine ağırlık verilmeli, Atatürk'ün devletçilik ilkesinin Türkiye'nin o günkü ekonomik ihtiyaçlarından kaynaklandığı ve kendine özgü bir sistem olduğu, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında değişiklik arz ettiği vurgulanmalıdır.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR

* Devletçiliğin Türk toplumuna sağladığı faydalar
Ekonominin canlandırılması
Bu günkü sanayimizin temellerinin atılması
Çeşitli hizmetlerin vatandaşa ulaştırılmasının kolaylaştırılması

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Devletçiliğin Türk toplumuna sağladığı faydaları kavrayabilme.
Davranışlar:
1. Devletçiliğin Türk toplumuna ekonomik alanda sağladığı faydaları açıklama.
2. Devletçiliğin Türk toplumuna sosyal ve kültürel alanda sağladığı faydaları açıklama.

AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri" bölümünde "Atatürk ilkeleri" başlığı altında kazandırılacaktır
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR
* Laiklik ilkesi
Laiklik ilkesinin dayandığı esaslar
Laikliğin devlet hayatına ve sosyal hayata ilişkin yönleri Dini istismar ve taassup konularında Atatürk'ün düşünceleri

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Laiklik ilkesini analiz edebilme.
Davranışlar:
1. Laiklik ilkesinin dayandığı esasları açıklama.
2. Laiklik ilkesinin devlet hayatına ve sosyal hayata getirdiklerini örneklendirme
3. Anayasamızın laiklikle ilgili hükümlerini inceleme.

AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri" bölümünde "Atatürk ilkeleri" başlığı altında kazandırılacaktır
Konular, Atatürk'ün görüşleriyle ve sözleriyle zenginleştirilerek verilmelidir.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR
* Din ve vicdan hürriyeti

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Din ve vicdan hürriyetini değerlendirebilme.
Davranışlar:
1. Anayasamızın din ve vicdan hürriyetiyle ilgili hükümlerini açıklama.
2. Din ve vicdan hürriyetinin laiklik ilkesiyle olan ilişkisini açıklama

AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri" bölümünde "Atatürk ilkeleri" başlığı altında kazandırılacaktır

Konu işlenirken; Din ve vicdan hürriyetinin laiklik ilkesinin bir gereği olduğu belirtilmeli, bu hürriyetin anayasa ile güvence altına alındığı vurgulanmalı, din ve vicdan hürriyetinin toplumsal barışa önemli bir katkı sağladığı örneklerle açıklanmalı, konuyla ilgili olarak Atatürk'ün görüşlerine yer verilmelidir.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR
* Laikliğin Türk toplumuna sağladığı faydalar
Kanun önünde eşitlik
Çağdaşlaşma
Toplumsal barış ve huzurun sürekliliğini sağlama, Milli birlik ve beraberliği güçlendirme.

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Laikliğin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirebilme.
Davranışlar:
1. Laikliğin Türk toplumuna sağladığı faydaları örneklerle açıklama.
2. Çağdaşlaşmada laikliğin yerini ve önemini açıklama.
3. Milli birlik ve beraberlik açısından laikliği inceleme.

AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri" bölümünde "Atatürk ilkeleri" başlığı altında kazandırılacaktır
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR
* İnkılapçılık ilkesi
İnkılapçılık ilkesinin dayandığı esaslar
Atatürk'ün inkılap anlayışı

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: İnkılapçılık ilkesini analiz edebilme
Davranışlar:
1. Atatürkçü düşüncede inkılapçılık ilkesinin dayandığı esasları açıklama.
2. Atatürk'ün inkılap anlayışının hedeflerini açıklama.

AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri" bölümünde "Atatürk ilkeleri" başlığı altında kazandırılacaktır

Konular, Atatürk'ün görüşleriyle ve sözleriyle zenginleştirilerek verilmelidir.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR

* İnkılapçılık ilkesinin Türk toplumuna sağladığı faydalar
Yenileşme ve gelişmeye katkı
Çağdaşlaşmanın sürekliliğini sağlama

Atatürkçü düşünce sistemine canlı ve dinamik bir yapı kazandırma

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: İnkılapçılık ilkesinin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirebilme
Davranışlar:
1. İnkılapçılığın Türk toplumuna sağladığı faydaları açıklama.
2. Atatürkçü düşünce sisteminin sürekliliği ile inkılapçılık arasındaki ilişkiyi açıklama.

AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri" bölümünde "Atatürk ilkeleri" başlığı altında kazandırılacaktır
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR

* Atatürk ilkelerine sahip çıkmak ve devamlılığını sağlamak

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Atatürk ilkelerine sahip çıkmanın ve devamlılığını sağlamanın gerekliliğini değerlendirebilme
Davranışlar:
1. Atatürk ilkelerinin, Türkiye Cumhuriyeti devleti'nin devamlılığı açısından önemini açıklama.
2. Türk toplumunun çağdaşlaşmasında Atatürk ilkelerinin işlevlerini açıklama.

AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri" bölümünde "Atatürk ilkeleri" başlığı altında kazandırılacaktır
Konu işlenirken; Atatürk ilkeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelleri, Türk toplumunun çağdaşlaşması, ülkemizde demokrasinin gelişmesi, insan hak ve özgürlükleri konuları arasındaki ilişkiler açıklanmalıdır.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE MİLLİ GÜÇ UNSURLARI
Siyasi güç
Ekonomik güç
Askeri güç
Sosyo-Kültürel güç

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Atatürkçü düşüncede milli güç unsurlarını analiz edebilme
Davranışlar:
1. Atatürkçü düşüncede milli güç unsurlarını açıklama.
2. Milli güç unsurlarının milli hedefleri gerçekleştirmedeki yerini açıklama.
3. Milli güç unsurlarının Türkiye Cumhuriyeti devleti için önemini açıklama.

AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk ilkeleri" bölümünde "Milli Güç Unsurları" başlığı altında kazandırılacaktır.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR

* Milli dış politika

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Atatürk'ün, milli dış politika hakkındaki görüşlerini değerlendirebilme.
Davranışlar:
1. Atatürk'ün belirlediği milli dış politikanın esaslarını açıklama.
2. Atatürk'ün milli dış politikaya ilişkin görüşlerini açıklama.
3. Atatürk'ün dünya barışı konusundaki görüşlerini örneklerle açıklama.

AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının "Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Siyaseti" bölümünde "Milli Dış Politika" başlığı altında kazandırılacaktır.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONULAR

TÜRKİYE'YE YÖNELİK İÇ VE DIŞ TEHDİT
* Türkiye'nin jeopolitik önemi
* Güçlü Türkiye'nin arzulanmayışı
* İç tehdit unsurlarının hedefleri
* Dış tehdit unsurlarının hedefleri
* İç ve dış tehdit unsurlarına karşı kişilere düşen görevler

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Türkiye'ye yönelik iç ve dış tehdidi kavrayabilme.
Davranışlar:
1. Türkiye'nin jeopolitik önemini açıklama.
2. Dış tehdit unsurlarını ve hedeflerini tarihten örneklerle açıklama.
3. İç tehdit unsurlarını ve hedeflerini açıklama.
4. İç ve dış tehdit unsurlarına karşı kişilere düşen görevleri açıklama.

AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri" bölümünün sonunda "Türkiye'ye Yönelik İç ve Dış Tehdit" başlığı altında kazandırılacaktır.

Gelişimin adresi...
Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.50 [Free Express Edition]
Copyright ©2001-2008 Web Wiz