gelisenbeyin.net Ana Sayfa
Forum Anasayfası Forum Anasayfası > Eğitim Dünyası > Ödevler
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar
  SSS SSS  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

ÇIKMIŞ VATANDAŞLIK SORULARI

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
love_angel Açılır Kutu Gör
Moderatör
Moderatör
Simge

Kayıt Tarihi: 23-Mart-2007
Konum: Ankara
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 288
  Alıntı love_angel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: ÇIKMIŞ VATANDAŞLIK SORULARI
    Gönderim Zamanı: 24-Temmuz-2008 Saat 17:10
LGS DE ÇIKMIŞ VATANDAŞLIK SORULARI

2000 YILINDA ÇIKMIŞ SORULAR

1)İnsanlığın ortak mirası olan uygarlık, tüm insanlık tarihini içine alan maddi ve manevi değerlerden oluşur.Uygarlığın gelişiminde Yunanlıların, Mısırlıların ve Hintlilerden; Avrupa’daki diğer toplumların, İslam toplumlarından; İslam toplumların da Yunalılardan aldıkları maddi ve manevi değerler rol oynamıştır.
Buna göre uygarlığın gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?
A.Toplumlar arası bilgi alışverişinin olması
B.Teknolojinin hızla değişmesi
C.Kültür merkezlerinin belli bölgelerde bulunması
D.Toplumların demokrasiye yönetilmesi


2)Orman alanlarına uzaktan bakıldığında belirli aralıklarla birbirine paralel yolların açılmış olduğu görülür.
Bunun sebebi, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A.Daha geniş tarım alanları açmak
B.Orman içi yerleşmelere ulaşımı sağlamak
C.Ağaçlandırma çalışmalarını yaygınlaştırmak
D.Orman yangınlarını kontrol altına almak


3)Yasalar toplumun huzuru içindir. Toplumsal yaşamın düzenlenmesi ve devam etmesi yasaların işlemesine bağlıdır.Yasaların çiğnenmesi durumunda, toplumda karışıklıklar ve huzursuzluklar meydana gelir.
Parçaya göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A.Toplumsal mutluluk yasalara uyulmasına bağlıdır
B.Yasalar, insan davranışlarına biçim verir
C.Toplumların sürekliliği yasaların uygulanmasına bağlıdır
D.Yasalar bir toplumun gelişmesinde belirleyici rol oynarlar


4)17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım Düzce depremlerinin acılarını sarmak amacıyla Türkiye’ye; Yunanistan, İsrail, Almanya gibi birçok ülkeden kurtarma ekipleri gelmiştir. Marmara depreminden kısa bir süre sonra Yunanistan’da olan depreme ise Türkiye’den kurtarma ekipleri gönderilmiştir.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi için bir örnek olabilir?
A.Kültürel gelişme
B.Uluslar arası dayanışma
C.Evrensel kültür
D.Toplumsal kalkınma

2001 YILINDA ÇIKMIŞ SORULAR

1)İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan maddelerden biri şöyledir.
‘’Çocuklar kendilerini ilgilendiren her konuda, görüşlerini özgürce ifade edebilme hakkına sahiptirler.’’
Buna göre çocukların anne –babalarıyla ilgili aşağıdaki sözlerden hangisi bu maddeye ters düşer?
A.Caddede oynamamızı uygun görmezler
B.Arkadaş seçiminde dikkatli olmamızı isterler
C.Derslerdeki başarımızı sürekli izlerler
D.Kararlarına karşı gelmemizi istemezler

2)Zengin kültür mirasına sahip olan İstanbul Boğazı’ndaki yalı ve sarayların bir çoğu ne yazık ki günümüze kalamamıştır.Örneğin Esma Sultan Yalısı, Hasip Paşa ve İsmail Paşa Yalılar yanarak yok olmuştur.
Buradaki sözü edilen duruma aşağıdakilerden hangisi daha çok yol açmış olabilir?
A.Kültür değerlerinin korunmasına yönelik önlemlerin yetersiz olması
B.Ekonomik gelişmelere öncelik verilmiş olması
C.Toplumsal yaşamın hızlı bir değişim içinde olması
D.Kültürel değerlerin evrensel nitelik kazanması


3)Esnafın kullandığı ölçü ve tartı aletleri, işçinin emeği, bilim insanının düşünceleri, politikacının sözleri ve uygulamaları doğru olmadıkça toplumda özlenen ilerlemenin ve kalkınmanın gerçekleşmesi olanaksızdır.
Bu parçada vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A.Toplumsal gelişmenin temelinde, doğru düşüncelerin savunulması yer alır
B.Toplumsal kalkınma, topyekün çalışmayla gerçekleşir
C.İnsanların birbirlerinin haklarına ve düşüncelerine saygılı olması gerekir
D.Toplumda dürüstlük olmadıkça toplumsal gelişme olmaz


4)İnsan, üyesi olduğu ulusun varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar, tüm dünya uluslarının huzur ve refahını da düşünmelidir.Kendi ulusunun mutluluğuna ne kadar değer veriyorsa diğer ulusların mutluluğu içinde elinden geldiği kadar çalışmalıdır.
Atatürk bu düşüncesinde,aşağıdakilerden hangisinin önemini daha çok vurgulamak istemiştir?
A.Laiklik anlayışını
B.Devlet adamlığını
C.İnsan sevgisini
D.Özgürlük anlayışını


5)Bir toplumda güven duygusunun yerleşmesi, insanların göründüğü gibi olmalarına ya da oldukları gibi görünmelerine bağlıdır.
Buna göre toplumda güven duygusunun gelişmesi, bireylerin aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlıdır?
A)cesaret
B)doğruluk
C)karalılık
D)azim
2002 YILINDA ÇIKMIŞ SORULAR
1)Fethiye’de bulunan Ölü Deniz, denizi ve yeşiliyle bir doğa harikasıdır.Ölü Deniz’in doğal bir park alanı haline getirilmiş olmasına rağmen bazı insanlar orayı bir piknik alanı olarak kullanmakta ve çöplerini etrafa atmaktadırlar.
İnsanların bu biçimde davranması, aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olabilir?
A.dayanışma anlayışının gelişmemiş oluşu
B.toplumda güven duygusunun azalmış olması
C.çevre bilincinin kazanılmamış olması
D.birlikte iş yapma bilincinin gelişmemiş olmasının

2)İnsanoğlu adaleti, bir elinde terazi, diğerinde kılıç bulunan ve gözleri bağlı olan bir kadınla sembolize etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi adalet kavramının bu biçimde sembolize edilmesinin nedenlerinden biri olamaz?
A.hakların insanlara eşit dağıtılması
B.insanlara ırk, cinsiyet vb. ayrım gözetmeden davranılması
C.aynı düşünceye sahip bireylerin korunması
D.suç işleyenlerin cezalandırılması


3)Bir araştırmaya göre sığınma evlerinde bulunan evli kadınlardan %64’ fiziksel, %23’ü duygusal,%13’ü cinsel yönden eşleri tarafından eziyet gördüklerini ve bu nedenle sığınma evlerine başvurduklarını söylemişlerdir.
Bu bulguya dayanarak, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabiliriz?
A.eşlerin eğitim düzeyleri düşüktür
B.bazı ailelerde kadına şiddet uygulanmaktadır
C.ailelerin gelir düzeyi hızla düşmektedir
D.toplum kendini korumaya yönelik önlemler almaktadır


2003 YILINDA ÇIKMIŞ SORULAR


1)Bir toplumda yaşayan bireyler;
-   Demokratik yönetimin gereği olan eşitlik ve özgürlük gibi değerleri benimsiyor,
-   Haklarının ve sorumluklarının bilinci içinde, yasalara titizlikle uyuyor ve her tür ayrıcalığa karşı çıkıyor,
-   İnsanlara saygılı ve hoşgörülü davranıyorsa.
Bu durum aşağıdakilerden öncelikle hangisinin bir sonucudur?
A.bilimsel ve teknolojik ilerlemenin
B.toplumsal dayanışmanın
C.vatandaşlık bilincine sahip olmanın
D.ekonomik ve sosyal kalkınmanın


2)Uygarlığı, insanın kalıtımla aktarılmayan özellikleri olarak tanımlayabiliriz.İnsan biyolojik, toplumsal ve kültürel bir varlık olduğuna göre, toplum yaşamından yoksun yetişen bir çocuğun yalnızca biyolojik özellikleri gelişir.böyle bir çocuğun konuşma, eğlenme, merak etme, görüşleri paylaşma vb. özellikleri gelişemez;kısaca uygar olamaz.
Parçaya göre bir insanın uygar olabilmesi aşağıdakilerin hangisine bağlanmıştır?
A.biyolojik gelişiminin tam olmasına
B.toplumsal ve kültürel özelliklerinin gelişmesine
C.geçmişten aktarılan değerlere sahip çıkmasına
D.eğitimine doğuştan başlamasına


3)Mal sahibi, mülk sahibi,
Hani bunun ilk sahibi
Mal da yalan , mülk de yalan
Var biraz da sen oyalan
Yunus Emre bu şiiriyle , insanlara aşağıdaki mesajlardan hangisini vermek istemiştir?
A.dünyanın geçici olduğuna
B.malın, mülkün insanı oyladığına
C.malların zamanla el değiştirdiğine
D.mülkün gerçek sahibinin Tanrı olduğunu
   
2004 YILINDA ÇIKMIŞ SORULAR


1)Devlet, diğer devletlere karşı tam bağımsızdır.Kendi içinde ise ortak kabul etmeyen bir karar verme ve yürütme yetkisine sahiptir.
Aşağıdakilerden hangisi; devlete bu özellikleri kazandırmaz?
A.jeopolitik öneme sahip olması
B.üstün otorite sahibi olması
C.siyasi olarak teşkilatlanması
D.egemenlik içinde yaşaması


2)İnsan hakları konusunda bilinçlenen bireyler, nerede ve nasıl davranmaları gerektiğini , haklarını nasıl arayacaklarını biliyor ve bu bilgilerini yaşamlarında uyguluyorsa;bu bireyler hakkında insan haklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A.hiçbir eylemde bulunmadıkları
B.haksızlıklara karşı ilgisiz kaldıkları
C.bilgilerini, davranışa dönüştürdükleri
D.bilgilerinin, düşünce aşmasında kaldığı


3)Demokratik devletlerde, otoritenin kaynağı millet egemenliğidir.Gücünü milletten alır, millet yararına çalışır.Milletin varlığını ve geleceğini güvece altına alır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, devlet otoritesinin ulusal egemenliğe dayanmasından kaynaklanmaz?
A.milletin yönetimde söz sahibi olması
B.yöneticilerin, sınırsız özgürlüğe sahip olması
C.yöneticilerin, milletin çıkarlarını ön planda tutması
D.bireylerin,hak ve özgürlüklerini kullanmalarına fırsat tanınması


   2005 YILINDA ÇIKMIŞ SORULAR

1)Türkiye gibi birçok demokratik ülkede, yasaların Anayasaya uygunluğu yargısal denetlemeye açık tutulmuş ve Anayasa Mahkemesi kurulmuştur.
A.siyasi partilerin görüşlerini kamuoyuna etkin biçimde duyurmak
B.toplumsal yaşamı denetim altında tutmak
C.devletin temel ilke ve kurallarına süreklilik kazandırmak
D.bireylerin özgürlüklerini kötüye kullanmalarını engellemek


2)’’Türk milleti, her medeni şeyi, her yüksek şeyi sever ve taktir eder.’’Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptıklarından öncelikle hangisi, onun bu sözlerini kanıtlar niteliktedir?
A.sıkça yurt gezilerine çıkması
B.Cumhuriyeti ilan etmesi
C.bazı devlet başkanlarıyla görüşmesi
D.çalışkan insanları ödüllendirmesi

3)Bir toplumda işlerini, değerlerini, sorumluluklarını paylaşan insanlar, bu davranışlarıyla topum hayatını kolaylaştırmaktadır.Böylelikle paylaşım toplumsal katılım da birlik ve beraberliği meydana getirir.
Bireylerin bu anlayışa sahip olan toplumlarda aşağıdakilerden hangisi görülmez?
A.toplumsal bütünlün korunduğu
B.toplumsal dayanışmanın sağlandığı
C.toplumun huzurlu olduğu
D.bireylerin toplumsal yaşamdan uzaklaştığı

4)
1)Türk Tarih Kurumunun kurulması
2)Miladi takvimin kabul edilmesi
3)Aşar vergisinin kaldırılması
4)Hafta tatilinin Cuma’dan Pazar gününe alınması
Yukarıda verilen İnkılaplardan hangisi ya da hangilerinin batılı ülkelerle ticari ilişkileri kolaylaştırma amacına yönelik olduğu söylenebilir?
A.Yalnız 1                           B.Yalnız 3
C.1ve 3                                D.2 ve 4


5)Demokrasi, insanın değerli bir varlık olarak görüldüğü yönetim biçimidir.
Aşağıdakilerden hangisi, demokrasinin bu ilkesine uygun bir uygulama değildir?
A.engeli bireylere iş imkanı sağlanması
B.temel hakların, yönetenler tarafından belirlenmesi
C.kültürel etkinliklerin geniş kitlelere ulaştırılması
D.bireylere,yeteneklerini geliştirme imkanının verilmesi
                                                             

ZOR BULMUŞTUM PAYLAŞMAK İSTEDİM ...     

●●квя●●««Milletin lafıyla coşana kalbimin adımıyla koşmam gururumu hiçe sayıp kötü konuşana ölüyorm dese de bakmam!!!»»●●квя●●
Yukarı Dön
gelisenbeyin Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici
Simge
gelişime dair ne varsa.. Yahya KARAKURT

Kayıt Tarihi: 01-Ocak-2006
Konum: Istanbul
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 4745
  Alıntı gelisenbeyin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25-Temmuz-2008 Saat 00:01
Paylaşımından dolayı teşekkürler...

Gelişimin adresi...
Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.50 [Free Express Edition]
Copyright ©2001-2008 Web Wiz