gelisenbeyin.net Ana Sayfa
Forum Anasayfası Forum Anasayfası > Teknoloji ve Tasarım > Teknoloji ve Tasarım 8 > Kurgu
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar
  SSS SSS  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

Düşüncelerimizi Nasıl Koruma altına alırız...

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
gelisenbeyin Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici
Simge
gelişime dair ne varsa.. Yahya KARAKURT

Kayıt Tarihi: 01-Ocak-2006
Konum: Istanbul
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 4742
  Alıntı gelisenbeyin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Düşüncelerimizi Nasıl Koruma altına alırız...
    Gönderim Zamanı: 04-Ocak-2008 Saat 23:54
PATENT NEDİR?

   Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent, buluş      sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını     veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir.     Patentli bir buluş; tıpkı işle ilgili alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir.   Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur. Türkiye'de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak   sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye'ye ithal etmesi     durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir. Bir buluşun patent verilerek korunabilmesi için gereken kriterler nelerdir?

•     Yenilik, Tekniğin bilinen durumunun aşılması,   Sanayiye uygulanabilirlik.
•     Yenilik, başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir
      Tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri ise "konuda uzman bir kişinin kolayca      
      düşünüp uygulamaya koyamayacağı" nitelik anlamındadır.
Sanayiye uygulanabilirlik, buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir. Bu üç kriteri taşıyan buluşlar patent ile korunurlar.

Buluş niteliğinde olmadıkları için patent verilemeyecek konular:

           a) Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;
           b) Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan,
      usul ve kurallar;
           c) Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar,
      bilgisayar yazılımları;
          d) Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili
          teknik yönü bulunmayan usuller.
          e) İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile
insan,hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri. e) bendindeki hüküm bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulanmaz.
Patentle korunamayacak buluşlar:

a) Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.
b) Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.
Patent isteme hakkı
Patent isteme hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri mümkündür.
Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, taraflar başka türlü kararlaştırmamışsa, bunlara müştereken ait olur.
Aynı buluş birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından aynı zamanda gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, daha önce başvuru yapana veya diğerine göre rüçhan hakkı olana aittir.
Patent almak için ilk başvuran kişi, aksi sabit oluncaya kadar, patent isteme hakkının sahibidir.

Endüstriyel Tasarım Koruması Nedir? Bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyaları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun bir arada algılanabilen bileşimleri, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri içine alan ürünlerin, insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin tamamının veya bir parçasının yenilik ve ayırt edici niteliğe sahip olmak şartıyla dış görünümlerinin koruma kapsamı altına alınmasıdır.

Neden Tasarım Tescili? Endüstriyel tasarımların tescillenmesi demek, ürününüze bir kimlik kazandırılması ve tasarımın sadece size ait olduğunun garanti altına alınması demektir.
Firmalar faaliyette bulundukları sektör içerisinde, rekabetin kötü etkilerinden korunmak için ve en önemlisi rekabetçe üstün olmak için görsel yenilikler üretmelidir. Bu yenilikleri taklitçilerden korumak, piyasadaki itibarlarının zedelenmesini engellemek ve firma itibarlarınının kullanılarak emeklerinin karşılığından başkalarının avantaj sağlamasını engellemek için ürünlerini tescil ile korumalıdırlar.

•     Endüstriyel Tasarım Olarak Tescil Edilemeyecek Tasarımlar Nelerdir?

•     554 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de tasarım koruması dışında kalan tasarımla şöyle belirlenmiştir;
•     Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olmayan tasarımlar ile kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımlar
•     Teknik fonksiyonun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya, tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar
•     Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü, başka bir ürüne mekanik olarak monte edilmek veya bağlayabilmek için ancak belirli biçim ve boyutlarda üretilebilen tasarımlar
•     koruma kapsamı dışındadır.
•     Ayrıca Endüstriyel Tasarım koruması;
•     Üretim yöntemi
•     Ürünün kullanım amacı
•     Teknik faydaları
•     Fonksiyonel özellikleri..... gibi konuları kapsamamaktadır.

•     Türkiye’de İncelemesiz ve İncelemeli Olmak Üzere İki Çeşit Patent Sistemi Vardır

•     İncelemesiz sistemde: ülkemizde mali kaynakları kısıtlı olan buluş sahiplerine ucuz, süratli, ancak süresi nispeten kısıtlı, 7 yıllık bir koruma sağlanmaktadır.

•     İncelemeli sistemde: işlemler daha uzun sürmekte, ancak incelemeli patent, başvurunun patentleşebilirlik kriterlerine sahip olup olmadığını gösteren bir inceleme raporuna dayanarak verildiği için daha sağlam ve daha uzun bir koruma elde edilmektedir ve 20 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. İncelemesiz patent, gerekli şartlar yerine getirilmek ve incelenmek şartıyla incelemeli patente dönüştürülebilmektedir.
       


•     Bir Ülkede Tescil Edilen Endüstriyel Tasarımın Tüm Dünyada Geçerli midir?
•     Bir ülkede tescil edilen Endüstriyel Tasarımın tüm dünyada geçerli olacağı düşüncesi tamamen yanlıştır. Türkiye'de başvurusu yapılan ve tescil edilen bir tasarım sadece Türkiye sınırları içinde koruma hakkından yararlanır. Bu nedenle, ayrıca koruması istenilen her ülkede, o ülkenin mevzuatına göre başvuruda bulunularak tescil ettirme imkanı vardır.
•     Lahey anlaşmasına katılım sonucunda Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tescilinin WIPO aracılığıyla yapılması sonucunda birden fazla ülkede tek bir ücretle, tek bir büro vasıtasıyla koruma sağlanabilecektir.


•     Patent ve Faydalı Model belgesi koruma süreleri kaç yıldır?
•     1- İncelemeli patent 20 yıl,
•     2- İncelemesiz patent 7 yıl,
•     3- Faydalı model belgesi 10 yıl,
•     Koruma süresi sona eren Patent ve Faydalı Modeller halka mal olur.
                                   
PATENTİN GEREKLİLİĞİNE TARİHTEN BİR ÖRNEK

Radyoyu geliştirmek için pek çok bilim adamı uğraşmış ancak patent alma başarısını Marconi göstermiştir.

•     Radyo
İtalyan Mucit Guglielmo Marconi radyoyu icat eden kişi olarak kayıtlara geçmiştir. Ancak radyonun kendi icadı olduğunu iddia eden birçok kişi ortaya çıkmıştır. Telsiz telegraf patentine sahip olan Nikolai Tesla, Olive Lodge bu iddiayı ortaya atanların başında gelir. Rus mucit Alexander Stepanovitch Popov ise anlaşılabilen ilk radyo dalgalarını iletmeyi başarmış ancak bu icadı için patent almamıştır. Daha pek çok insan vardır fakat ticari başarıyı yakalayan kişinin Marconi olduğu herkesçe kabul edilir.
•     Popov, Lodge ve Marconi, Edward Branly’nin bulduğu Branly Tüpü adı verilen ve radyo dalgalarını saptamak için kullanılan bir aracı geliştirmeye çalışıyorlardı. 1890 yılında başlayan bu geliştirme çabaları 1895 yılında Marconi ve Popov’un birbirlerinden habersiz bir şekilde geliştirmeleri ile sonlanacaktı. 1896 yılında ise ilk defa Popov tarafından “Heinrich Hertz” ismi Mors alfabesi kullanılarak anlaşılır bir şekilde iletildi.
•     İtalyada aradığı desteği bir türlü alamayan Marconi sonunda İngiltere’ye gitti ve burada ilk radyonun patentini aldı. Bu patent alımının ardından birçok farklı versiyonu üretildi. Lee De Forest ve Edwin Howard Armstrong Amerika’da radyo teknolojisinde çok büyük değişiklikler yaptılar. Tüpler ve devreler kullanrak bambaşka bir hal kazandrdılar. 1947 yılında transistörün icadı ise radyo teknolojisi için bir devrim olmuştur.


•     Türk Mucitler

Fizik kurallarını alt üst eden icad    Emekli emniyet amiri Muammer Yıldız, sekiz yıllık çalışmasının sonunda kendi kendine elektrik üreten bir cihaz geliştirdi. Cihaza Avrupa'dan (TÜV) onay verildi.
Cihazı Türk Patent Enstitüsü’ne onaylatan Yıldız, merkezi Almanya’da bulunan TÜV’den (Technischer Überwachungs-Verein-Teknik Denetim Kurumu) uluslararası yararlılık belgesi de aldı. Patent İşbirliği Sözleşmesi’ne göre kurulan İsviçre merkezli Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) da patent belgesini onayladı. BSMH adını verdiği cihazı uluslararası teknoloji ajanlarına karşı koruma altına alan Yıldız, icadı sayesinde konut ve işyerlerinin elektrik, otomobil, gemi ve uçakların yakıt sıkıntısını gidereceğini iddia ediyor. Sınırsız enerji verdiği söylenen cihaz için çeşitli ülkelerden dev şirketler, anlaşma yapabilmek için Yıldız’la görüşmek istiyor. TÜV nedir? Almanya Teknik Denetim Kurumu (Technischer Überwachungs-Verein, TÜV) 140 yıldır teknik muayene, kontrol ve yönetim sistemlerinin belgelendirilmesini yapıyor. Bağımsız bir denetim ve kontrol kuruluşu olan TÜV, yetkili uzmanlarıyla sanayi kuruluşları, resmî, özel veya tüzel kuruluşlar adına teknik denetim, muayene ve kontrol görevi yapıyor.

Gelişimin adresi...
Yukarı Dön
selinnur Açılır Kutu Gör
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 07-Aralık-2009
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 1
  Alıntı selinnur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07-Aralık-2009 Saat 19:09
Düşüncenin koruma altına alınma süreci için teşekkürler...
Yukarı Dön
gelisenbeyin Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici
Simge
gelişime dair ne varsa.. Yahya KARAKURT

Kayıt Tarihi: 01-Ocak-2006
Konum: Istanbul
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 4742
  Alıntı gelisenbeyin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12-Aralık-2009 Saat 22:37
Orjinalini yazan: avriLavigne

Hocam cok tesekkür ederim.. SİZ BİR TANESİNİZ..!! =)

Teşekkür ederim. Yardımcı olduysam ne mutlu bana...

Gelişimin adresi...
Yukarı Dön
sakız Açılır Kutu Gör
Vip Üye
Vip Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 29-Nisan-2007
Konum: İstanbul
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 272
  Alıntı sakız Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17-Aralık-2012 Saat 17:02
Düşüncelerimizi Nasıl Koruyalım?

     Bu etkinlikte öğrenciler, “Hayallerimdeki Değişim ve Gelişim” etkinliğinde elde ettikleri birikimleri kullanırlar. Bu amaçla yaşamlarında merak ve hayal ettiklerini, değiştirmeyi, geliştirmeyi, kolaylaştırmayı düşündüklerini ifade ederler. Bunların çözümüne yönelik fikirleri ortaya çıkaran bireysel çalışma yaparlar. Öğrencilerin ortaya çıkardıkları fikirlerini ifade etmelerine imkân sağlanır.

Öğrenciler fikirlerin ortaya çıkmasına neden olan sorunların farkına vararak olası çözüm yollarını araştırır, sınar (“daha başka”, “Bundan başka neler olabilir”, “Böyle olsaydı ne olurdu?”, …vb. sorulara cevap ararlar.) ve belli bir çözüme ulaşırlar. Çözüme yönelik düşüncelerini çizerek anlatırlar. Ortaya çıkardıkları fikirleri ifade ederken başkaları tarafından doğru anlaşılır özellikte çizim yaparlar. Çözümlerini yazarak anlatırlar.

Öğrenciler çözüm önerilerini yasal koruma altına almak amacıyla kurulmuş ulusal kurumu ve yasal koruma altına alma sürecini ifade ederler.

Öğrenciler sorunu çözüme ulaştırmada yaşadıkları süreci (karşılaştıkları güçlükleri, başvuru kaynaklarını, bulguları, önerileri, araştırma sonuçlarını, süreç içinde hissettiği duygularını vb.) ders için düzenledikleri günlüklerine kaydederler. Bireysel çalışmalarda düşünceden çizime kadar olan süreçte tuttukları günlükleri her ders saatinde sınıfla paylaşırlar. Sınıfta yalnızca düşüncelerini açıklarlar. Öğrencilerin düşünceleri yapıcı olarak tartışılır. Bireysel ilerlemeleri ve çalışmaları desteklenir.

Sonuçlandırılan çalışmalar sınıfla paylaşılır, hazırlanan dosya değerlendirilmek üzere öğretmene teslim edilir. Bu etkinlikte öğrencilerin yaratıcılıklarını engellememek amacıyla somut bir örneğe yer verilmemiştir. Ancak etkinlik, odak noktasında yer alan kazanımların tümünü genel olarak kapsamaktadır.

Öğretme - Öğrenme Süreci

Öğrenciler “Hayallerimizdeki Değişim ve Gelişim” etkinliğinde yaptıkları çalışmalarını sınıfa getirirler. Getirdikleri çalışmalara ait çizimleri, yazılı anlatımı verilmeden yakın çevrelerindeki kişilere göstererek çizimlerden ne anladıklarını ifade etmelerini isterler. Kişilerden alınan görüşler listelenerek genellenir. Değerlendirmeler doğrultusunda çizimde anlaşılmayan kısımlar belirlenir. İstekli öğrencilere çizimlerinde anlaşılmayan kısımların başkaları tarafından doğru anlaşılabilmesi için kullanacakları gösterim tekniklerini farklı kaynaklardan araştırmalarına fırsat verilir. İstekli öğrenciler araştırma sonuçlarını dikkate alarak çizimlerinde gerekli değişiklikleri yapar, hangi değişikliklere neden ihtiyaç duyduklarını sınıfla paylaşırlar. İstekli öğrencilerin iki çizim arasında belirgin farklılık bulunan çalışmalarını teknoloji panosunda sergilemesi için fırsat verilir.

Öğrenciler gruplara ayrılır. Gruplara benzer amaçlar için çizilmiş etkinlik ekinde verilen örnek resimler dağıtılır. Her öğrenci dağıtılan kâğıttaki çizimleri inceleyerek anlamaya çalışır. Grupların bu çizimlerden ne anladıklarını yazmaları ve sözlü olarak ifade etmeleri beklenir. Her grup çözümün ne olduğunu sınıfa anlatır. Öğretmen gruplara çizimde anlatılmak istenen çözümü açıklar. Çizimlerin gruplar tarafından doğru anlaşılıp anlaşılmamasının nedenleri tartışılır. Çözüm önerisinin herkes tarafından doğru anlaşılabilmesi için çizimlerde kullanılan gösterim/çizim tekniklerini tartışarak listelenir.

Öğrenciler ortaya koydukları çözüm önerilerini nasıl yasal koruma altına alacaklarını tartışırlar. Öğretmen bu amaçla kurulmuş ulusal kuruluşlar hakkında öğrencilere bilgi verir (Türk Patent Enstitüsü vb.). Yasal koruma için gerekli başvuru süreçleri sınıfça paylaşılır.

Öğrencilere yaşamlarında neleri merak ettikleri, neleri hayal ettikleri, neleri değiştirmeyi, geliştirmeyi, kolaylaştırmayı düşündükleri sorulur. Öğrencilerden cevaplarını bireysel olarak listelemeleri istenir. Her öğrenci listeledikleri ifade edilmiş düşüncelerden birini seçer. Öğrencilere seçtikleri düşüncenin çözüme ulaştırılması beklenilen bir sorun olduğu hissettirilir. Öğrenciler seçtikleri soruna olası çözüm önerileri getirmeye çalışırlar. Çözüm önerilerini başkalarının doğru anlaması için gerekli özellikte çizerek ve yazarak ifade etmeye çalışırlar. Birden fazla çözüm önerisi bulmak isteyen öğrencilere fırsat verilir. Süreç içinde yapılan çalışmalarda öğrencilerin düşünceleri sınırlandırılmaz ve her türlü düşüncenin önemli olduğu hissettirilir. Öğrenciler kaydettikleri gelişmeleri sınıfla paylaşır ve yaşadıkları süreci günlüklerine yazarlar. Öz değerlendirme formlarını doldurarak yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere öğretmenlerine teslim ederler. Öğrencilerin çalışmalarını sergilemeleri için imkân (teknoloji köşeleri/panolar) sağlanır.

“Hayallerimdeki Değişim ve Gelişim” etkinliğinde yapılan çalışmalara yönelik oluşturulan arşiv, öğrencilerin kullanımına sunulur. Bu imkânın olmadığı durumlarda benzer amaçlar için çizilmiş resimler kullanılabilir.
Öğrenciler bu etkinlikte yaptıkları çalışmaları her hafta ders saatinde sınıfla paylaşır.

Bu amaçla öğrenciler cesaretlendirilmelidir. Bazı öğrenciler düşüncelerinin eleştirilmesinden rahatsız olabilirler. Bu durumda diğer öğrencilerin arkadaşlarını yapıcı olarak eleştirmelerine izin verilir.

Bazı öğrenciler tasarım günlüklerini haftalık olarak yazmayabilir. Bu durumdaki öğrencilerin günlükleri haftalık kontrol edilmeli ve yapılan çalışmalarla ilgili paylaşımların bu günlükten yararlanılarak sunulması istenmelidir.

Öğrencilerin öz güvenlerini arttırmak amacıyla kılavuz ekinde verilen tasarım ve buluş hikâyeleri sınıfla paylaşılır. Öğretmenler sınıf içindeki genel duruma bakarak kılavuz ekinde verilen zihinsel süreçleri uyaran etkinlikleri kısa süreli olarak planlayarak uygular.

Öğrencilerin çözüm önerilerine yönelik   çalışmalarını sunmaları için gerekli ortam hazırlanır.

Her öğrenciden çalışmalarını sergilenmesi istenir. Çalışmanın sergilenmesindeki düzenlemenin nasıl olacağı öğrenciye bırakılır.

Öğrencilerin çalışmaları başlangıçta taslak hâlde olacaktır. Öğrenciler ortaya koydukları çözümü detaylandıracak, açıklayacak ve anlaşılır hâle getirebilecek sorularla yönlendirilir. Öğrencilerin çalışmalarında düşünemedikleri hususlar, sorular yöneltilerek fark ettirilir.

Öğrencilerden arkadaşlarının çalışmalarına yönelik yaptıkları yapıcı eleştirileri ve önerileri dikkate alması istenir.

Öğrencilere yaptıkları çalışmaların yazılı anlatım olmaksızın başklarına nasıl doğru bir şekilde anlatabilecekleri konusunda destek olunur.


Öğrencilere ihtiyaç duydukları teknik gösterim kuralları öğretilebilir. Bu amaçla yapılacak öğretimde teknik resmin ayrıntılı kurallarına girilmez.

Oluşturulan grupların 5 kişiyi geçmemesine ve oturma düzenini grup içi iletişime izin verecek şekilde düzenlenmesine dikkat edilir.

Öğrencilerin çizim tekniklerini anlamalarını kolaylaştırmak için bu amaçla çizilmiş resimler gösterilebilir. Bu resimlerin endüstriyel imalat amacıyla çizilmiş resim olmamasına dikkat edilir. Resimlerde üç boyutlu görünüm, görünmeyen ayrıtların gösterimi, kesit alma vb. kuralların uygulanışını göstermiş olmasına dikkat edilir.

Yasal koruma altına alma süreci için Türk Patent Enstitüsünün yazılı ve görsel yayınlarından yararlanılabilir. Ayrıca ilgili kuruluşun www.tpe.gov.tr adresinden de gerekli bilgilere ulaşılabilir. Bu bilgiler derlenerek sınıf içinde paylaşılabilir. Ayrıca öğrencilere ortaya çıkardıkları kurgunun yasal koruma altına alınmasına yönelik süreç, sanal olarak yaşatılabilir. Bu amaçla okul içinde sanal patent enstitüsü kurulabilir.

Önce birinci resim çoğaltılarak gruplara dağıtılır. Bu resimde anlatılmak istenilen çözüm sorulur. Cevaplar grup sözcüleri tarafından açıklanır. Çözüm önerisinin herkes tarafından doğru anlaşılabilmesi için çizimlerde kullanılan gösterim/çizim teknikleri tartışılır. Öğrenciler benzer çizimlere yönelik deneme yapmaları konusunda cesaretlendirilir.

Resimlerin üç boyutlu görünüm durumlarının çizimine yönelik teknikler açıklanır. Yazılarak anlatılan özelliklerin çizimle nasıl anlatılabileceği tartışılır. Teknik bilgilere girmeden öğrencilere bu konuda genel bilgiler verilir (görünüş çıkarma, kesit alma, ölçülendirme, perspektif çizme vb.).

Öğretmen farklı çizim tekniklerinin kullanıldığı benzer amaçlar için çizilmiş resimleri de kullanabilir.

Daha sonra 2. resim çoğaltılarak gruplara dağıtılır. Bu resimde anlatılmak istenilen çözüm sorulur. Cevaplar grup sözcüleri tarafından açıklanır. Öğrencilere bu resmin yalnızca çizilerek anlatıldığı fark ettirilir.

Öğrencilere seçtikleri soruna getirdikleri çözüm önerilerini yalnızca çizerek başkalarına nasıl doğru şekilde anlatabilecekleri konusunda bilgi verilir.

Benzer amaçlar için çizilmiş resimler de kullanılabilir. Öğrencilere resimlerde çözülmek istenilen sorun buldurulabilir.

Bilgi Notu! “Düşüncelerimizi Nasıl Koruyalım?” Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Bu etkinliğin değerlendirilmesi aşağıda verilen formlar kullanılarak yapılır.

Bu formlar örnek olarak verilmiştir. Öğretmenler etkinliğin değerlendirilmesi için kendi oluşturdukları formları kullanabilirler.

Öğrenciler etkinlik bitiminde “Öz Değerlendirme Formları”nı doldururlar.

Birden fazla etkinlik yapan öğrenciler etkinliğe ait tasarım günlüklerini, değerlendirme
Formlarını, diğer kanıtlarını ve oluşturdukları kurguyu bir dosyada toplarlar. Ürün dosyasını değerlendirilmek üzere öğretmenlerine teslim ederler.

Öğretmen, öğrencileri etkinlik süresince “Öğrenci Gözlem Formu”nu kullanarak gözlemler. Bu etkinlik sorucunda öğrencilere sınıf içi performans puanı verebilir.

Öğrencinin değerlendirilmek üzere teslim ettiği ürün dosyasını etkinlik ekinde verilen “Dereceli Puanlama Anahtarı” ile değerlendirir ve puana dönüştürür. Puanları program kılavuzunda verilen “Öğretmen Not Çizelgesi”nde yer alan “Kurgu Kuşağı Öğrenci Ürün Dosyası” sütununa işler.
Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.50 [Free Express Edition]
Copyright ©2001-2008 Web Wiz