gelisenbeyin.net Ana Sayfa
Forum Anasayfası Forum Anasayfası > ..::Her Telden::.. > İslam ve Kur'an
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar
  SSS SSS  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

Veda Hutbesi

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
By_Beyin Açılır Kutu Gör
Moderatör
Moderatör
Simge

Kayıt Tarihi: 08-Ocak-2007
Konum: İstanbul
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 388
  Alıntı By_Beyin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Veda Hutbesi
    Gönderim Zamanı: 10-Ocak-2007 Saat 17:02
Ön Bilgi,
Bu hutbe, Milâdî 632 yylynda Hz. Muhammed (S.A.V.) Efendimiz tarafyndan yüz bini a?kyn müslümana irad edilmi?tir. Hz. Muhammed (S.A.V.) Allah'a hamd ve senâdan sonra ?öyle buyurmu?tur;

EY YNSANLAR!

Sözümü iyi dinleyiniz.Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birle?emeyece?iz. YNSANLAR!

Bu günleriniz nasyl mukaddes bir gün ise, bu aylarynyz nasyl mukaddes bir ay ise, bu ?ehriniz (Mekke) nasyl mübarek bir ?ehir ise, canlarynyz, mallarynyz da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmu?tur.

ASHABIM!

Yaryn Rabbinize kavu?acaksynyz ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksynyz. Sakyn benden sonra eski sapyklyklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayynyz! Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildiren kimse, burada bulunup da i?itenden daha iyi anlyyarak muhafaza etmi? olur.

ASHABIM!

Kimin yanynda bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çe?idi kaldyrylmy?tyr, aya?ymyn altyndadyr. Lâkin borcunuzun aslyny vermek gerektir. Ne zulmediniz, ne de zulme u?rayynyz. Allah'yn emriyle faizcilik artyk yasaktyr. Cahilliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü aya?ymyn altyndadyr. Ylk kaldyrdy?ym fâiz deAbdulmuttalib'in o?lu (amcam) Abbas'yn faizidir.

ASHABIM!

Cahilliyet devrinde güdülen kan dâvâlary da tamamen kaldyrylmy?tyr. Kaldyrdy?ym ilk kan davasy Abdulmuttalib'in torunu (amcazadem) Rebia'nyn kan davasydyr.

YNSANLAR!

Bugün ?eytan sizin ?u topraklarynyzda yeniden tesir ve hakimiyet kurmak gücünü ebedi suretle kaybetmi?tir. Fakat siz; bu kaldyrdy?ym ?eyler dy?ynda, küçük gördü?ünüz i?lerde ona uyarsanyz bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakynynyz!

YNSANLAR!

Kadynlaryn haklaryny gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanyzy tavsiye ederim. Siz kadynlary, Allah emaneti olarak aldynyz; onlaryn namuslaryny ve iffetlerini Allah adyna söz vererek helal edindiniz. Sizin kadynlar üzeridne hakkynyz, onlaryn da sizin üzerinizde haklary vardyr. Sizin kadynlar üzerindeki hakkynyz, onlaryn, aile yuvasyny, ho?lanmady?ynyz hiçbir kimseye çi?netmemeleridir. E?er razy olmady?ynyz herhangi bir kimseyi aile yuvanyza alyrlarsa, onlary hafifçe dö?üp sakyndyrabilirsiniz. Kadynlaryn da sizin üzerinizdeki haklary, memleket görene?ine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.

MÜ'MYNLER!

Size bir emanet byrakyyorum ki ona syky saryldykça yolunuzu hiç ?a?yrmazsynyz. O emanet Allah Kitaby Kur'andyr. MÜ'MYNLER! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman müslümanyn karde?idir, böylece bütün müslümanlar karde?tir. Din karde?inize ait olan herhangi bir hakka tecavüz ba?kasyna helal de?ildir. Me?er ki gönül ho?lu?u ile kendisine vermi? olsun...

ASHABIM!

Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakky vardyr.

YNSANLAR!

Allah Teala her hak sahibine hakkyny (Kur'an'da) vermi?tir. Varise vasiyet etme?e lüzum yoktur. Çocuk kimin dö?e?inde do?mu?sa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardyr. Babasyndan ba?ka bir soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden ba?kasyna intisaba kalkan nankör, Allah'yn gazabyna, meleklerin lanetine ve bütün müslümanlaryn ilencine u?rasyn! Cenab-y Hak, bu gibi insanlaryn ne tevbelerini, ne de adalet ve ?ahadetlerini kabul eder.

YNSANLAR!

Rabbiniz birdir. Babanyz da birdir; hepiniz Âdem'in çocuklarysynyz, Âdem ise topraktandyr. Allah yanynda en kyymetli olanynyz, O'na en çok saygy göstereninizdir. Arabyn Arap olmayana -Allah saygysy ölçüsünden ba?ka- bir üstünlü?ü yoktur. YNSANLAR! Yaryn beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?

"-Allah'yn elçili?ini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve ö?ütte bulundun diye ?ahadet ederiz." (Bunun üzerine Resûl-i Ekrem mübarek ?ahadet parma?yny gö?e do?ru kaldyrarak sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek ?öyle buyurdu.) ?ahid ol yâ Rab! ?ahid ol yâ Rab! ?ahid ol yâ Rab!
Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.50 [Free Express Edition]
Copyright ©2001-2008 Web Wiz