“Gelişen Beyin Adımız” Eğitim Öğretimde Yenilikçilik Ödüllerinde

Milli Eğitim Bakanlığı eğitimde yenilikçilik yarışmasında www.gelisenbeyin.net , Türkiye’de örnek projeler arasına seçildi.
Eğitim sistemimizde kapsamlı bir şekilde yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmalarının amacı, öğrencilerimizin geleceğe en donanımlı bir şekilde hazırlanması, öğretmenlerimizin yeterliklerini en üst düzeye çıkararak eğitim ve öğretimin niteliğinin yükseltilmesi, eğitim ortam ve süreçlerinin iyileştirilerek başarının artırılmasıdır.
İçinde bulunduğumuz yüzyıla damgasını vuran “değişim” eğitim ve öğretimde de yeni uygulamaların en kısa sürede hayata geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Hiç şüphesiz ki bugün verdiğimiz eğitim ve öğretimle çocuklarımızı ileri teknolojileri kullanmaya, gelecekte ülkesine ve insanlığa değer katacak bilimsel çalışmaları yapmaya hazırlamak zorundayız.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2012 yılında ilk defa başlatılan
“Eğitim – Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri” yarışmasına seçilen örnek projelerin yer alacağı bir kitap hazırlanmaktadır.
5 kategorideki 2 bin 581 ödül başvurusundan 300 başvuru saha ziyaretine kalma başarısı göstermiş, 94 başvuru bölgesel ödül almaya hak kazanmıştır. "İstanbul'da sadece bir kaç proje seçilmiş olup, ‘gelisenbeyin.net’ sitesi de projeleri ve uygulamalarıyla örnek kabul edilmiştir.

Eğitim – Öğretimde Yenilikçilik ödülleriyle;

• Yenilikçi eğitim ve öğrenme program ve yöntemlerinin uygulanması suretiyle eğitimde kalite ve başarı seviyesinin yükseltilmesi,
• İl eğitim başarısının artırılması, il genelinde ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre ilerleme elde edilmesi,
• Eğitim yatırımlarına en yüksek halk katkısının sağlanması,
• Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve maddi yönden desteklenmesi,
• Bürokratik işlem ve süreçlerin eleştirel bir bakışla değerlendirilerek özellikle öğrenci, öğretmen ve velilerle ilgili işlemlerin basitleştirilmesi, istenecek belgelerin asgariye indirilmesi, hizmetlerin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması,
• Eğitim yatırımı kararlarında stratejik önceliklerin göz önünde bulundurulması, yatırım ödeneklerinin yılı içinde kullanılarak eğitim hizmetlerine sunulması, onarım ödeneklerinin okulların yaz tatili süresinde kullanılması,
• “Okullar Hayat Olsun” Projesi kapsamında okul bahçelerinin ağaçlandırılması ile spor salonu, kütüphane ve bilgisayar sınıflarının halka açılması,
• Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, mesleki eğitimi yaygınlaştıracak stratejilerin uygulanması,
• Eğitim ve öğretimin teknoloji ile desteklenmesi ve bilişim ürünlerinin kullanımıEğitimde en önemli konulardan birisi de hedefi sürekli yüksek göstermek ve iyi örnekleri tespit edip uygulanabilirliğini artırmaktır.

İçinde bulunduğumuz dönemde, değişime ayak uydurmanın ötesinde onu yönetmek, kurumsal amaçların gerçekleşmesinin koşullarından birisidir. Değişimi yönetmek için ise bilgiye sahip olmak yeterli değildir aynı zamanda bilgiyi üretmek gerekmektedir. Eğitim kurumları bilgi vermenin ötesinde, tüm paydaşları ile bilgiyi üretebilmeyi öğreten bir konuma sahip olmak durumundadır.

Eğitimde yenilikçilik ödüllerine birçok proje başvurmuştur. Bu kadar proje arasında böylesi büyük bir yarışmada saha ziyaretinde yer almak büyük bir gururdur. Bu sitenin doğuşunda günümüze( 2005-2016 ) gelene kadar emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.

 www.gelisenbeyin.net' e  Reklam vermek için tıklayınız... / gelisenbeyin.net haftanın sitesi


Patent / İnovasyon / Proje / Nanoteknoloji / Buluş Hikayeleri / Gelişen Beyin / Genel Kültür / “Gelişen Beyin” Yenilikçilik Ödüllerinde…