3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Dünya Engelliler Farkındalık Günü!!!

1992 yılında Birleşmiş Milletler aldığı bir kararla, 3 Aralık gününü “Uluslararası Engelliler Günü” olarak ilan etti.
Bu kararın ardından BM İnsan Hakları Komisyonu 5 Mart 1993 tarihli ve 1993/29 sayılı bildirisi ile üye ülkelerce 3 Aralık gününün “engellilerin topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması” amacıyla tanınmasını istedi.
Ve o günden beri, 3 Aralık “engelliler günü” olarak bilinmektedir.
Türkiye’de Engellilerin Durumu…
Türkiye’de nüfusun yüzde 12.29′u yani 8.5 milyon kişi engelli..
Erkeklerde bu oran 11.10, kadınlarda yüzde 13.45.
Sizlere Soruyorum…
Siz hiç tekerlikli sandalyede oturup koşmayı denediniz mi?
Siz hiç gözlerinizi bağlayıp annenizi görmeyi denediniz mi?
Siz hiç kollarınızı bağlayıp birinin size yemek yedirmesini, su içirmesini beklediniz mi?
Siz hiç konuşmayıp şarkılar söylemek istediniz mi?
Siz hiç duymayıp kordon da martıların sesini dinlemek istediniz mi?
Siz zihinsel engelli yerine geri zekalı yâda deli demeyi mi tercih ediyorsunuz?
Siz hiç engelli bir yakınınıza, arkadaşınıza baktınız, ilgilendiniz, ona yardımcı oldunuz mu?
Siz hiç küçük bir çocuğu tekerlikli sandalyesinden kucaklayarak alıp belediye otobüsüne bindiniz mi?
İlimizin Yerel Yöneticilere Sesleniyorum…
• Sayın Yetkili; İhmal ve göz ardı gibi birçok nedenleri içine alan sistemden kaynaklı engellilik olgusuyla karşı karşıya bırakılmış insanlarımızın sorunlarının çözümü noktasında sorunu yaşamakta olanın etkili ve somut çözüm üretin, üretemiyorsanız bu işlerle uğraşanlardan yardım isteyin
• Belediye sınırları içersindeki engellilerin tespitinin yapılması çıkan sonuca göre belirlenen sorunların öncelik sırasına göre çözümlenmesini sağlayın.
• Engellinin kimsesinin olmayışı gibi nedenlerden dolayı bakıma muhtaç olanlara bakım evleri açmak ve bu bakım evlerinde profesyonel elemanlar çalıştırılarak engellilerin huzurlu yaşam sürdürmelerini sağlayın.
• Belediye bütçesinin makul oranda engelliye sunulacak katkı ve destekler için fon ayrılmasını sağlayın.
• Belediye sınırları içersindeki yaşayan engellilere maliyeti oranında konut yapmak, yapılan bu konutları engelliye uygun hale getirmek.
• Belediye sınırları içersinde yaşam sürdürmekte olan engellilerin sosyal güvencesi olmayanlara korumalı iş atölyeleri, şirket veya vakıflarca desteklenmesinin sağlanması.
• Belediye sınırları içersinde bulunan engellilerin kurum ve kuruluşlardaki işlerinin takibi evden ilgili kurum ve kuruluşa ulaşımını sağlayacak "alo özürlü hattı" kurularak bir araç ve yeterince personelle hizmet sağlanması.
• İstihdam alanında %3'lük çalıştırma kotasına kesinlikle uyularak, belediye bütçesi uygun ise bu kotanın üzerine çıkılmasına çalışılmalıdır. Ayrıca belediyeye ait büfe, otopark, park bahçeler gibi mesleki alanlarda engelli istihdamına özen gösterilmelidir.
• Belediye bünyesinde kurulmuş olan özürlüler müdürlüklerini araç, gereç ile bütçe verilerek aktif hale getirilmeli, özürlüler müdürlüğü bulunmayan belediyelerde tam donanımlı özürlüler müdürlüğü açılmalıdır.
• Ulaşım alanında engelliler özürlü kimlik kartı esas alınarak ücretsiz seyahatleri sağlanmalı, iki durak arasındaki uzaklığa göre engelliye özel duraklar belirlenmelidir..

 

BİZ ENGELLİYİZ, BİR DE SİZ ENGEL OLMAYIN...!!!
• Engellilikten kaynaklı kaybedilen vasıf ve yeteneklerin tekrar kazandırılabilmesi için rehabilite, edinmesi gereken engellilere dönük başta tıbbi olmak üzere sosyal, mesleki içerikli rehabilitasyon merkezleri açılmasının sağlanması. Bu merkezler ücretsiz olarak hizmet vermeli merkeze ulaşımları için ücretsiz servis hizmeti sunulmalıdır.
• Vasıfsız engellilerin meslek alanında eğitimleri için kurslar açılmalı veya açılan kurslara destek verilmelidir.
• Sosyal faaliyet alanında topluma engellilik seminerleri ve paneller düzenlenmeli bu sayede hem engelli nüfusu azaltılmalı hem de toplumun engelliye bakış açısı değiştirilmelidir.
• Belediye hizmetlerinin etkili ve somut olabilmesi için ilgililerin görüşü doğrultusunda hizmet verilmelidir. Ayrıca sivil toplum örgütleri desteklenmesi
Engellilikten kaynaklı kullanmak zorunda olunan yürüme cihazı, ortez, protez, tekerlekli sandalye gibi araç gereçlerin Belediyece temin edilmesinin sağlanması.
• Belediyenin düzenlediği sosyal ve kültürel faaliyetlerde engellilerin yer almasına çalışılmalı, yürüyemeyen engelliler evlerinden alınıp, evlerine bırakılma yöntemi ile etkinliklere katılmaları sağlanması...
UNUTMAYALIM: BİZ KİMSEYE ENGEL OLMUYORUZ, SİZLER DE BİZE ENGEL OLMAYIN...
Engelsiz bir gelecek dileğiyle...

Fatih Ekinci / Eğitimci - Yazar / Engellilere Engel Olma! / Dünya Engelliler Haftası / Engelsiz Hayat Teknolojileri


Belirli Gün ve Haftalar / Kütüphaneler Haftası / Tiyatronun Faydaları / 3 Aralık Dünya Engelliler Günü / 23 Nisan / 19 Mayıs

Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler