Danışman Öğretmen Nedir? Danışman Öğretmenlik, Danışman Öğretmen Olmak!

Danışman öğretmen; Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4.maddesi f bendine göre, “Aday öğretmene adaylık sürecinde danışmanlık yapacak öğretmen” olarak tanımlanmaktadır.

Yeni atanan öğretmenlerin 6 aylık dönemde yetiştirilmeleri amacıyla en az 10 yıl hizmeti olan öğretmenler arasından ulusal ve uluslararası projelerde koordinatör, danışman veya katılımcı öğretmen olarak görev almış, sosyal kültürel faaliyetlere katılım sağlayan, iletişim becerisi ve temsil yeteneği güçlü, mesleği ile ilgili kriterlerden bir veya birkaçına sahip öğretmenlerin danışman öğretmen olabiliyor.

Yetiştirme programına alınan yeni atanan aday öğretmenler, 24 hafta boyunca danışman öğretmenleriyle okul içi ve okul dışı faaliyetlere, seminerlere katılacak, film izleyecek, kitap okuyacak ve şehrin tarihi mekânlarını gezecek. 10 tercih yapabilecek ve danışman olan illerde adaylık sürecini geçirebilecek aday öğretmenler, gittikleri illerde, kendi alanlarından bir danışmanla 4 ay sınıf içi, okul içi ve okul dışı olmak üzere, haftanın 5 günü bir çalışma yapacaklar.
Sınıfta danışman eşliğinde 3 gün ders öncesi hazırlık, plan, materyal hazırlama gibi süreçler yaşayacak aday öğretmenler; danışmanın anlattığı dersleri izleyecek, okul içi çalışma kapsamında ilgili müdür yardımcısıyla zümre ve veli toplantılarına katılacak ve nöbet tutan danışmanla okulun işleyişini tanıyacak. Okul dışı çalışma için haftanın bir gününü ayıracak aday öğretmenler için, şehri tanımak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Aday öğretmenler, şehrin tarihsel, kültürel, coğrafi özelliklerini tanıyarak, müzeleri, kütüphaneleri gezerek bu mekânları eğitim amaçlı nasıl kullanabileceğini araştıracak. Ayrıca aday öğretmenler, ildeki halk eğitim, bilim, sanat ve rehberlik araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve kaymakamlıkları ziyaret ederek, bunların işleyişlerini ve eğitim imkânlarından nasıl faydalanabileceklerini öğrenecek. Ağustos’un sonunda yetiştirme programı bitecek aday öğretmenler, Eylül’de de görev yapacakları illere gidecekler.
Bu bağlamda, öğretmenlik mesleğinin niteliğinin yükselmesi anlamında önemli bir uygulama olarak değerlendirdiğimiz ve bu yıl ilk kez hayata geçirilecek olan Danışman öğretmenlik uygulamasının, MEB tarafından nasıl hayata geçirildiğine bakmak gerekiyor.
Danışman Öğretmen Olma Kriterleri Nelerdir?
MEB, 30.12.2015 tarihli yazı ile danışman öğretmenlik kriterlerini belirleyerek, il milli eğitim müdürlüklerinden, bu kriterlere uyan öğretmenlerin tespit edilmesini de eğitim kurumu müdürlerine bırakarak, listesini istedi. Bu kriterler şu şekildedir;
-Adaylık dâhil en az 10 yıl hizmet süresine sahip olmak,
-Ulusal veya uluslararası projelerde koordinatör, danışman veya katılımcı öğretmen olarak görev almış olmak,
-Sosyal ve kültürel faaliyetlere (tiyatro gösterisi, şiir dinletisi, okul gazetesi, okul dergisi, okul gezileri, spor müsabakaları vb. etkinlikler) katılım sağlamak,
-İletişim becerisi ve temsil yeteneği güçlü,
-Mesleğinde temayüz etmiş olmak.

Aday Öğretmenlik Nasıl Kalkar?

Aday Öğretmenlerin adaylıklarının kaldırılması sürecinde, Okul Müdürü, Danışman Öğretmen ve Maarif Müfettişinin yapacağı değerlendirme sonucunda, Aday Öğretmenler yazılı ve sözlü sınava girme hakkı kazanacaklardır.

Danışman Öğretmenler Aday Öğretmenleri Bekliyor

Milli Eğitim Bakanlığımızın ilk kez uygulamaya koyduğu ve üzerinde önemle durduğu “Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci”nde görev alacak danışman öğretmenlerin eğitim seminerleri Ankara’da tüm hızıyla devam ediyor.
Şubat ayı içerisinde ataması yapılan 30 bin aday öğretmenin yetiştirilmesi, onlara rehberlik edilmesi ve mesleğin inceliklerinin öğretilmesi amacıyla Türkiye’de ilk defa uygulanacak “Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci” olarak tanımlanan yeni süreçte aday öğretmenlerin önceki yıllarda olduğu gibi, atamalarının yapıldığı okullarına hemen gitmeyecekleri Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından duyurulmuştu. Ataması gerçekleştirilen 30 bin aday öğretmen, 6 aylık yetiştirme süreci eğitimini geçirmek istedikleri şehirlerin belirlenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına müracaat etti.
Uygulamanın duyurulduğu tarihten itibaren yoğun ve titiz bir çalışma sürecine giren Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü öncelikle İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile yaptığı çalışma sonucunda aday öğretmen yetiştirme sürecinde görev alacak “Danışman Öğretmenleri” Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün danışman öğretmen kriterlerine göre belirledi. Ayrıca Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından öğretmenler için uygulanacak yetiştirme programında yeni atanan aday öğretmenler, danışman öğretmenleriyle okul içi ve dışı faaliyetlere, seminerlere katılacak, film izleyecek, kitap okuyacak ve şehrin tarihi mekanlarını gezecek. Aday öğretmenler, şehrin tarihsel, kültürel, coğrafi özelliklerini tanıyarak, müzeleri, kütüphaneleri gezerek bu mekanları eğitim amaçlı nasıl kullanabileceğini araştıracak.

Danışman Öğretmenlik Öğretmenlere Ne Kazandıracak?

"Okullarda verilen destek kurslarında görev alan öğretmenlerimize, her ay için 0,5 hizmet puanı vereceğiz. Böylece bir öğretmen, 8 ay bu takviye kurslarında görev alırsa 4 puan almış olacak"

Ücret verilmeyecek ama ek puan verileceğini ve bunun da köyden şehre geçişi kolaylaştıracaktır.

5 stajyer öğretmen yetiştiren danışman öğretmenlere uzmanlık, 10 stajyer öğretmen yetiştiren danışman öğretmene ise Baş Öğretmenlik verileceği yönünde kesin olmayan söylentiler var.

Yahya KARAKURT- Eğitimci- Yazar / Diğer Yazıları  /  Başarısızlığın Nedenleri!/ Başarının Anahtarı İnovasyonda! / Başarılı Olmak

Paylaş  Reklamlar

 

Okuma Nedir?

Kitap Okumanın Faydaları

Yavaş Okuma Nedenleri

Nedir Bu Hedefsizlik?

Düşünmeyi Bilmiyoruz!

Problem Çözme

Okulda Başarı Taktikleri

Haydi İnovasyon Yapalım!

Kişisel Başarının Anahtarı

Nasıl Bilim Adamı Olunur?

Beyin Geliştirmek İçin Öneriler

Sınav Kaygısı

Verimli Ders Çalışma İçin 10 Kural

Ders Çalışma Ortamı Nasıl olmalı?

Yanlış Çalışma Davranışları

Sınıfta Etkili Ders Dinleme

Not Tutmanın Faydaları

18 Adımda Test Çözme Becerisi

            

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt