3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Engellilik doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uyamama olarak tanımlanmaktadır.

1992 yılında Birleşmiş Milletlerin kararı ile 3 Aralık “Uluslararası Engelliler Günü” olarak kabul edilmiş; bu karar, 1993 yılı Mart ayında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunun 1993/29 sayılı bildirisi ile 3 Aralık Gününün tüm dünyada engellilerin topluma kazandırılması ve haklarının “tam ve diğer insanlara eşit ölçüde” sağlanması amacı için çalışılması gereken bir gün olarak tüm dünyaya duyurulmuştur. O zamandan beri
3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiştir.

 

Engellileri en iyi şekilde anlamak, kendimizi onların yerine koyup empati kurmak gerekir. Engellilere yardımcı olmak için; onların sorunlarına karşı duyarlı olmak ve tüm insanları duyarlı davranmaları konusunda farkındalık yaratmalıyız. Engelli eğitimi konusunda insanlar bilinçlenmeli, engellilere engel olmamalıyız. Engelliler günü dolayısıyla göstermelik etkinlikler, birkaç tane sözde çok duyarlı olduğumuzu anlatan nutuklar atılacak ve herkes sonra unutacak.ENGELLİLER GÜNÜ YERİNE," ENGELLİLİK FARKINDALIK GÜNÜ" DENSE NASIL OLUR?
Onlara yol açmalıyız. Ne yazık ki ülkemiz halen engelliler konusunda istenilen seviyeye gelmedi. Engellilerin hayatını kolaylaştırma aşamasında toplum olarak görevlerimizi yerine getirmiyoruz. Engellilere yönelik yapılan uygulamalar daha derine inmiyor. Engelliler için yeterince çalışmalar yapılmıyor. Onların hayata katılmaları çok önemlidir. Engelli oldukları için sürekli evde oturmak zorunda değiller. Onları topluma kazandırmak, iş hayatına aktarmak, toplum nezdinde iyi yerlerde görmek istiyoruz.


Engelliliğin bir kader olmadığı, geliştirilecek sosyal politikalar ve her alanda korucu-önleyici uygulamaları içeren düzenlemelerle önleneceği kesindir. Engelliler toplumun içine aktif bir şekilde rol oynaması gerekir. Türkiye’de nüfusun yüzde 12.29′u yani 8.5 milyon kişi engelli. Erkeklerde bu oran 11.10, kadınlarda yüzde 13.45. Aynı oranlara yakın Avrupa ülkelerinde engellilere yönelik tüm önlemler alınmış durumdadır.
Engelli insanlarımızın önündeki engellerin kaldırılması, kendilerinin ve ailelerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yaşama sevincinin arttırılması gerekir.
Her sağlam kişi, aynı zamanda bir engelli adayıdır. Kimin başına ne geleceği belli değil ve hepimiz her an engelli olabiliriz. Farkındalık dolu ve engelsiz bir gelecek dileğiyle...


Belirli Gün ve Haftalar / Engellilere Engel Olma! / Dünya Engelliler Günü / 3 Aralık Dünya Engelliler Günü / 23 Nisan / 19 Mayıs

Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler